Dnevno čitanje

Naoružajte se obećanjima

Blaženi su čisti srcem, jer će oni Boga gledati. (Matej 5:8)

Kada Pavle kaže da „Duhom“ usmrtimo svoja telesna dela (Rimljanima 8:13), pretpostavljam da misli da treba da koristimo jedino oružje u oklopu Duha koje se koristi za ubijanje – naime, mač, „koji je reč Božija“ (Efescima 6:17).

Dakle, kada se strah ili žudnja spremaju da navedu telo na neko grešno delo, treba da uzmemo mač Duha i da ubijemo taj strah i tu žudnju. Iz mog iskustva, to znači uglavnom preseći koren obećanja koje daje greh snagom nadmoćnog obećanja.

Na primer, kada počnem da žudim za nekim nedozvoljenim seksualnim zadovoljstvom, zamah mača koji bi često presekao koren ovog obećanog zadovoljstva je: „Blaženi su čisti srcem, jer će oni Boga gledati“ (Matej 5:8). Sećam se zadovoljstva koje sam osetio videvši Boga jasnije sa neokaljanom savešću, i sećam se kratkoće i površnosti i robovskog ukusa grešnih zadovoljstava, i time je Bog uništio pobedničku moć greha.

Imati pri ruci obećanja koja predstavljaju prigodan odgovor na iskušenje tog časa jedan je od ključeva uspešnog vojevanja protiv greha.

Ali postoje trenuci kada nemamo u mislima potpuno prikladnu reč od Boga. I nemamo vremena da potražimo u Bibliji obećanje po meri. Dakle, svi mi treba da imamo mali arsenal opštih obećanja pripremljenih za upotrebu kadgod strah ili žudnja zaprete da nas odvedu na pogrešan put.

Evo četiri obećanja koja ja najčešće koristim u borbi protiv greha:

Isaija 41:10: „ Ne boj se, jer ja sam s tobom, ne obziri se zastrašeno, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krepim i zaista ti pomažem, zaista te podupirem desnicom pravde svoje.”

Filipljanima 4:19: „ A moj Bog će podmiriti svaku vašu potrebu po svom slavnom bogatstvu u Hristu Isusu.”

Pored toga, i obećanje koje je sadržano u Filipljanima 3:8:„ Šta više, ja sve smatram gubitkom radi spoznanja moga Gospoda Hrista Isusa, koje sve nadilazi.”

I, naravno, Matej 5:8: „Blaženi su čisti srcem, jer oni će Boga gledati.”

Stalno dopunjujte svoj arsenal obećanja. Ali nikada ne gubite iz vida ni onih nekoliko izabranih obećanja kojima je Bog blagoslovio vaš život. Uradite obe stvari. Imajte uvek pripremljena stara obećanja, a svakog jutra tražite i nova koja ćete poneti sa sobom. I svakog jutra tražite nova koju ćete nositi sa sobom tokom dana.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Neka dokazana oružja u borbi za svetost.“

Ako ste propustili: