Dnevno čitanje

Naša dobrobit je Božija radost

Božija težnja za našim slavljenjem i naša težnja za zadovoljstvom u njemu su jedno te isto. Božija potraga da bude proslavljen i naša potraga da budemo zadovoljeni postižu svoj cilj u ovom iskustvu: našoj radosti u Bogu koja obiluje u slavljenju.

Za Boga, slavljenje je milozvučni odjek njegove sopstvene izvrsnosti u srcima njegovog naroda.

Za nas je slavljenje vrhunac zadovoljstva koje proizlazi iz življenja u zajedništvu sa Bogom.

Veličanstvena primena ovog otkrića je da sva svemoguća sila koja pokreće Božije srce da traga za sopstvenom slavom, takođe ga pokreće da zadovolji srca onih koji traže svoju radost u njemu.

Dobra vest iz Biblije je da Bog nije nimalo nesklon da zadovolji srca onih koji se pouzdaju u njega. Upravo suprotno: Ono što može da nas učini najsrećnijim je ono u čemu se Bog raduje svim svojim srcem i svom dušom. Ovo su neverovatne reči: „Radovaću se čineći im dobro . . . svim svojim srcem i dušom“ (Jeremija 32:41).

Svim svojim srcem i svom dušom, Bog nam se pridružuje u potrazi za našom večnom radošću, jer ispoljavanje te radosti u njemu doprinosi slavi njegove beskonačne dobrote.