Dnevno čitanje

Neopisiva privilegija

Veličanstveno ime, JA SAM KOJI JESAM, podrazumeva da nam se ovaj beskonačni, apsolutni, samoodređujući Bog približio u Isusu Hristu.

U Jovanu 8:56-58 čitamo da kada su jevrejske starešine kritikovale Isusa, on ima odgovara: „Vaš otac Avraam klicao je od radosti što će videti moj dan – i video ga je  i obradovao se.” Onda ga Jevreji pitaju: „Nemaš ni pedeset godina, a video si Avraama!” Isus im odgovara: „Istinu vam kažem:pre nego što se Avraam rodio, Ja jesam.”

Da li je Isus mogao izabrati reči uzvišenije od ovih da pređu preko njegovih usana? Kad je rekao: „Istinu vam kažem: pre nego što se Avraam rodio, Ja jesam,” on je uzeo svu dostojanstvenu istinitost Božijeg imena, umotao je u poniznost služenja i prineo sebe na žrtvu da bi okajao sve naše buntovništvo i otvorio nam put; da bismo gledali slavu Boga – beskonačnog, apsolutnog, svesilnog Boga – bez straha.

U Isusu Hristu mi, koji smo rođeni od Boga, imamo neizrecivu privilegiju da upoznamo Jahvea kao našeg Oca – JA SAM KOJI JESAM – Boga

– koji postoji

– koji svoju ličnost i svoju silu duguje isključivo sebi samom

– koji se nikada ne menja

– iz koga izvire sva moć i sila u svemiru

– i kome sve stvoreno treba da prilagodi svoj život.

Neka se uzdaju u tebe oni koji tvoje ime znaju.

(Psalam 9:10 NSP)