O nama

Ko smo mi

„A ono što si pred mnogim svedocima od mene čuo, to poveri pouzdanim ljudima, onima koji će biti sposobni i druge da pouče.“ 2. Tim. 2:2

Projekat Timotej

O NAMA

Projekat Timotej služi evanđeoskim crkavama u Srbiji

Projekat Timotej služi evanđeoskim crkvama u Srbiji obezbeđujući materijale utemeljene na evanđelju i obučavajući pastore, laike i studente u ekspozicijskom propovedanju.

NAŠA VIZIJA

Želimo da vidimo rast evanđeoskih crkava u Srbiji u poznanju Boga

Želimo da vidimo rast evanđeoskih crkava u Srbiji u poznanju Boga kroz verno propovedanje Božije reči i izgradnju zdravnih lokalnih crkava. Želimo da vidimo kako se Božije carstvo širi u Srbiji i na Balkanu.

NAŠA MISIJA

   Misija Projekta Timotej je da obezbedi obuku i hrišćanske materijale za lokalne crkve

Projekat Timotej ovo postiže kroz: obuku pastora u ekspozicijskom propovedanju; pružajući pripravnički program za obuku mladih potencijalnih vođa u sklopu lokalnih crkava.

Projekat Timotej takođe organizuje porodične kampove za pastore, različite seminare i radionice.

Projekat Timotej je takođe predan prevođenju hrišćanskih materijala i knjiga koji će biti od značajne koristi za lokalne crkve.

Neke od knjiga koje smo do sada preveli su:

  • Istraži dublje
  • Serijal knjiga „Oblikovan evanđeljem“
  • Skica Božijeg nauma
  • Serijal „Nacrti za pripremu propovedi“
  • Svako je teolog
  • Žar koji ne sagoreva
  • i mnoge druge…

 

VREDNOSTI KOJE NEGUJEMO

Lokalna crkva

Lokalna crkva je središte svih službi. Projekat Timotej radi posredstvom lokalnih crkava i tu je da im služi.

Osnaženi evanđeljem

Projekat Timotej je služba koja je osnažena evanđeljem, da pre i iznad svega navešćuje Hrista i dozvoli poruci evanđelja da oblikuje prioritete naše misije.

Utemeljeni na Bibliji

Svi kursevi, materijali i knjige koje Projekat Timotej prevodi i izdaje su utemeljeni na Svetom pismu i usredsređeni na njega.

Međudenominacijski

Projekat Timotej sarađuje sa svakom crkvom koja je utemeljena na evanđelju.