Dnevno čitanje

Obratite se direktno Bogu

„U taj dan vi ćete tražiti od Oca u moje ime. Ne kažem vam da ću ja moliti Oca za vas. Naime, vas sâm Otac voli, zato što ste vi zavoleli mene i zato što ste poverovali da sam došao od Boga.“ (Jovan 16:26-27).

Ne pravite od Božijeg Sina većeg posrednika nego što on jeste.

Isus kaže: „Ne kažem vam da ću ja moliti Oca za vas.“ Drugim rečima, neću da se ubacujem između vas i Oca, kao da ne možete direktno da mu se obratite. Zašto? „Vas sâm Otac voli.“

Ovo je zapanjujuće. Isus nas upozorava da ne razmišljamo o svemogućem Bogu kao o nekome ko je nespreman da nas direktno primi u svoje prisustvo. Pod „direktno“ mislim na ono na šta je Isus mislio kada je rekao: „Neću da nosim vaše zahteve Bogu za vas. Vi ih možete direktno odneti. Voli vas. Želi da dođete. Nije ljut na vas.“

Potpuno je tačno da nijedno grešno biće nema nikakav pristup Ocu, osim po krvi Isusa (Jevrejima 10:19-20). On se sada zauzima za nas (Rimljanima 8:34; Jevrejima 7:25). On je naš Pomagač-Utešitelj pred Ocem (1. Jovanova 2:1). On je naš Prvosveštenik pred Božijim prestolom (Jevrejima 4:15-16). Rekao je: „Niko ne dolazi s Ocu osim po meni“ (Jovan 14:6).

Jeste, tako je. Međutim, Isus nas štiti od toga da u njegovom posredovanju odemo predaleko. „Ne kažem vam da ću ja moliti Oca za vas. Naime, vas sâm Otac voli.“ Isus je tu. On pruža sveprisutno i večno živo svedočenje o uklanjanju Očevog gneva sa nas.

Ali on nije tu da bi govorio umesto nas, da bi nas držao na distanci od Oca, niti da bi nagovestio da se srce Oca čuva od nas ili da nam nije naklonjeno – otuda i reči: „Vas sâm Otac voli.“

Zato pristupite. Pristupite s pouzdanjem (Jevrejima 4:16). Pristupite s iščekivanjem. Pristupite očekujući osmeh. Pristupite drhteći od radosti, a ne od straha.

Isus kaže: „Napravio sam put do Boga. Sada neću da mu stajem na put.“ Pristupite.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Ne pravite od Isusa većeg posrednika nego što jeste.“

Ako ste propustili: