Dnevno čitanje

On zna vaše potrebe

Ne govorite zabrinuto: ’Šta ćemo jesti?’ ili: ’Šta ćemo piti?’ ili: ’Šta ćemo obući?’ Sve to traže i mnogobošci. Jer, zna vaš nebeski Otac da vam je sve to potrebno. (Matej 6:31-32)

Isus želi da njegovi sledbenici budu slobodni od briga. U Mateju 6:25-34 navodi bar sedam argumenata koji su osmišljeni da nas oslobode zabrinutosti. Jedan od argumenata navodi hranu, piće i odeću, a potom kaže: „Jer, zna vaš nebeski Otac da vam je sve to potrebno“ (Matej 6:32).

Isus ovde sigurno misli na to da je Božije znanje o našim potrebama praćeno njegovom željom da ih zadovolji. Naglašava da imamo Oca. A ovaj Otac je bolji od svakog zemaljskog oca.

Imam petoro dece. Volim da ispunjavam njihove potrebe. Ali moje znanje je inferiorno u odnosu na Božije znanje na bar tri načina.

Prvo, trenutno ne znam gde su moja deca, mada bih mogao da pretpostavim. Ona su u svojim domovima ili na poslu ili u školi, zdrava i bezbedna. Ali moguće je i da leže na sred ulice i da upravo imaju srčani udar.

Drugo, ne znam šta im je u srcima u svakom trenutku. Mogu da nagađam s vremena na vreme. Ali možda osećaju neki strah ili povređenost, ljutnju ili požudu, pohlepu, radost ili nadu. Ne mogu da vidim njihova srca. Čak ni oni sami savršeno ne poznaju svoja srca.

Treće, ne znam njihovu budućnost. Trenutno možda deluju kao su dobro i da imaju stabilnost u životu. Međutim, sutra ih već može zadesiti neka velika tuga.

To znači da im ja ne mogu dati jak razlog da se ne brinu. Postoje stvari koje im se možda sada dešavaju, ili će im se desiti sutra, a o kojima ja ništa ne znam. Ali, stvari su potpuno drugačije sa našim nebeskim Ocem. Naš Otac na nebesima! On zna sve o nama, gde smo sada i gde ćemo biti sutra, iznutra i spolja. Vidi svaku našu potrebu.

Dodajmo na ovo njegovu izrazitu želju da zadovolji naše potrebe. Setite se fraze „koliko će pre“ iz Mateja 6:30: „Pa ako Bog tako odeva bilje koje je danas u polju, a već sutra se baca u peć, koliko će pre odenuti vas, o maloverni!“

Dodajmo na ovo njegovu apsolutnu sposobnost da uradi ono što je željan da učini (on hrani milijarde ptica svakog sata, širom sveta, kako se navodi u Mateju 6:26).

Stoga mi se pridružite u pouzdanju u Isusovo obećanje da će ispuniti naše potrebe. To je ono na šta Isus poziva kada kaže: „Jer, zna vaš nebeski Otac da vam je sve to potrebno.“

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Vaš otac zna šta vam je potrebno.“

Ako ste propustili: