Dnevno čitanje

Ovde smo vređani – tamo nagrađeni

On je kao drvo usađeno kraj potočnih voda, koje rod svoj daje kada mu je vreme, a lišće mu nikada ne vene. Sve što radi, na dobro mu ide. (Psalam 1:3)

Kako obećanje iz Psalma 1:3 ukazuje na Hrista?

Tu stoji: „Sve što radi, na dobro mu ide.“ Pravednicima ide na dobro sve što rade. Da li je ovo naivno, ili se radi o dubokoj istini?

U ovom životu, sigurno da izgleda kao da zlima stvari idu na dobro. „Ne žesti se na onoga što mu dobro ide na njegovom putu, na čoveka koji spliće spletke“ (Psalam 37:7). „Sada blaženima zovemo gorde, a zlikovci su se osilili. Još su i pošteđeni, a Boga su iskušavali!“ (Malahija 3:15).

A u ovom životu pravednici često stradaju i njihova dobrota se nagrađuje maltretiranjem. „Ako zaboravimo ime Boga našega… neće li Bog to otkriti…? Jer zbog tebe nas ubijaju svagda, smatraju nas ovcama za klanje.“ (Psalam 44:20-22). To su znali i sami psalmisti. Ne tvrdimo nešto što i oni već nisu znali.

Stoga, kada psalmista kaže: „Sve što radi, na dobro mu ide“, on nije naivan. On kroz nejasnoće ovog života ukazuje na život posle smrti, gde će se videti istinsko dejstvo — istinska uspešnost— svega što smo uradili.

Pavle je razmišljao na sledeći način.

Prvo, on slavi pobedu Hrista nad smrću. „Gde je, smrti, tvoja pobeda? Gde je, smrti, žalac tvoj?… Ali, hvala Bogu koji nam daje pobedu posredstvom Gospoda našega, Isusa Hrista.“ (1. Korinćanima 15:55, 57).

Zatim, on on izvlači implikacije ove pobede, odnosno zaključuje da će zbog nje svako delo koje su vernici ikada učinili ići na dobro. „Stoga, voljena moja braćo… vaš trud u službi za Gospoda nije besplodan“ (1. Korinćanima 15:58). Kad nešto nije besplodno, ide na dobro.

Pošto je Isus umro umesto nas, on je garantovao da će svako dobro delo ići na dobro — pre ili kasnije.

„Znajući da će Gospod nagraditi svakog ko čini dobro, bio on rob ili slobodnjak“ (Efescima 6:8). „Blaženi ste kad vas budu vređali… Radujte se i kličite, velika je nagrada vaša na nebesima.“ (Matej 5:11-12).

„Što god ko učini dobro, to će dobiti od Gospoda“ (Efešanima 6:8). „Blago vama kada vas drugi grde. . . . Radujte se i veselite se, jer je velika nagrada vaša na nebesima“ (Matej 5:11–12). Ovde smo vređani – tamo nagrađeni.

Ono što deluje naivno u Starom zavetu („Sve što radi, na dobro mu ide“) duboko ukazuje na Hristovo delo i na stvarnost vaskrsenja. Kako kažu reči divne himne „Budi mirna, dušo moja“ Katarine fon Šlegel: „Budi mirna, dušo moja: tvoj Isus može uzvratiti/ Od svoje vlastite punine sve On oduzima.“

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Da li pravednicima uvek sve ide na dobro?“

Ako ste propustili: