Dnevno čitanje

Petnaest načina da učinimo život radosnijim

U ovom životu greha i bola  radost često nije prihvaćena. Baš kao i vera. A Pavle kaže Timoteju: „Bori se u dobroj borbi vere“ (1. Timoteju 6:12). Isto važi i za radost. Za nju moramo da se borimo i trudimo. Pavle je Korinćanima rekao: „Sarađujemo u vašoj radosti (2. Korinćanima 1:24).

Kako da se borimo za radost? Evo 15 predloga..

 1. Treba da shvatiš da je prava radost u Bogu dar.
 2. Za radost moramo da se borimo neumorno. Takođe, paradoks ova prva dva predloga ne treba da nas odbija!
 3. Budi rešen da napadneš sav poznati greh u svom životu, i to u sili Svetog Duha.
 4. Nauči tajnu „hrabre krivice“, tj. da se boriš kao grešnik koji je opravdan.
 5. Shvati da borbu najviše vodimo da bismo videli kakav je Bog zaista.
 6. Razmišljaj o Božjoj reči danonoćno.
 7. Moli se usrdno i neprestano da ti srce bude otvoreno i da budeš naklonjen Bogu.
 8. Nauči da radije propovedaš sebi, nego da slušaš sebe.
 9. Provodi vreme sa ljudima bliskim Bogu koji će ti pomoći da ga vidiš i da se boriš.
 10. Budi strpljiv kad ti se čini da je Bog naoko odsutan.
 11. Odmaraj se, vežbaj i hrani u skladu s tim kako te je Bog stvorio.
 12. Iskoristi to što se Bog otkrio u prirodi − prošetaj se po šumi.
 13. Čitaj dobre knjige o Bogu i biografije svetih ljudi.
 14. Učini za druge nešto što ti teško pada, ali predstavlja tvoj izraz ljubavi prema njima (to može da bude svedočanstvo rečima ili neko delo milosti).
 15. Sagledaj globalnu viziju Hristovog cilja i potrudi se da ga objaviš onima koji ga ne poznaju.

Svaki od ovih predloga ima biblijske stihove koji ga podržavaju. Ako želiš da ih vidiš, nalaze se u knjizi When I Don’t Desire God: How to Fight for Joy.