Porodični odmor

Projekat Timotej organizuje porodične odmore za pastore, vođe i njihove porodice

Porodični odmor za pastore i njihove porodice održavamo tradicionalno već nekoliko godina. Na njemu su dobrodošli pastori i vođe sa svojim porodicama, a cilj odmora je da pastori – koji cele godine služe drugima – dobiju priliku da im bude služeno: kroz Božiju reč, kroz razgovore, kroz zabavne aktivnosti, kroz mogućnost da ostave decu na dečijim časovima.
Naša želja je da porodice koje nemaju prilike za godišnji odmor na ovaj način budu okrepljene, osvežene, ohrabrene i duhovno nahranjene istinama Božije reči. Radi toga se svake godine trudimo da pozovemo verne učitelje koji nam tokom odmora služe Božijom rečju.

Porodični odmor 2018.

Hrišćanski brak – zajedno za Božiju slavu

Na porodičnom odmoru 2018. godine imali smo priliku da slušamo predavanja Tima Sevidža (The Gospel Coalition) na temu „Hrišćanski brak – zajedno za Božiju slavu.“

Predavanja sa ovog porodičnog odmora možete poslušati ili preuzeti na linku ispod.