Dnevno čitanje

Posluženi u služenju drugima

A on, znajući šta misle, reče im: „Šta raspravljate među sobom kako nemate hleba? Zar još ne razumete? Zar još uvek ne shvatate? Zar vam je okorelo srce? (Marko 8:17)

Nakon što je Isus nahranio 5000 i 4000 ljudi sa samo nekoliko hlebova i malo ribe, učenici su ušli na lađicu bez dovoljno hleba za sebe.

Kada su počeli da raspravljaju o svojoj nevolji Isus je rekao: „Šta raspravljate među sobom kako nemate hleba? Zar još ne razumete? Zar još uvek ne shvatate?“ (Marko 8:17). Šta nisu razumeli?

Nisu razumeli značenje ostataka, odnosno da će se Isus brinuti za njih kada se oni brinu o drugima. Isus kaže:

„Koliko punih kotarica preostalog hleba ste sakupili kada sam pet hlebova razdelio na pet hiljada?“ „Dvanaest“ – odgovoriše mu. „A koliko ste punih košara preostalog hleba sakupili kada sam pet hlebova razdelio na četiri hiljade?“ – upita ih Isus. „Sedam“ – odgovoriše mu. Onda im Isus reče: „Zar još uvek ne razumete?“ (Marko 8:19-21).

Šta ne razumeju? Ostatke.

Ostaci su bili namenjeni onima koji su posluživali druge. U stvari, prvi put je bilo dvanaest poslužitelja i ostalo je dvanaest punih kotarica ostataka (Marko 6:43) – po jedna cela kotarica za svakog poslužitelja. Drugi put je ostalo sedam košara – sedam je broj obilne celovitosti.

Šta nisu razumeli? Nisu razumeli da će se Isus pobrinuti za njih. Ne možete nadmašiti Isusa u davanju. Kada svoj život posvetite drugima, vaše potrebe će biti podmirene. „A moj Bog će podmiriti svaku vašu potrebu po svom slavnom bogatstvu u Hristu Isusu“ (Filipljanima 4:19).

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Divnog značenja ostataka.“

Ako ste propustili: