Dnevno čitanje

Pravi problem u vezi sa zabrinutošću

Ako, dakle, Bog tako odeva poljsku travu – koja danas jeste, a sutra se baca u vatru – zar neće mnogo više oblačiti vas, maloverni? (Matej 6:30).

Gospod Isus kaže da je koren brige nedovoljna vera, slaba vera u buduću milost našeg Oca. Jedna od reakcija na ovo bi mogla da bude: „Ovo nisu dobre vesti.“ U stvari veoma je obeshrabrujuće saznati da je ono što sam mislio da je obična borba sa zabrinutošću, zapravo mnogo dublja borba oko toga da li verujem Bogu. Moj odgovor na ovo ohrabrenje je da sam saglasan s tim, ali odmah zatim kažem da nisam saglasan.

Prepostavimo da ste imali bolove u predelu stamaka i da ste se bezuspešno mučili sa lekovima i sa drugim dijetama. A zatim, pretpostavite da vam lekar posle rutinskog pregleda saopšti da imate rak tankog creva. Da li bi to bila dobra vest? Vi odlučno odgovarate: „Ne!” I ja sam saglasan sa vama. Ali dozvolite mi da preformulišem pitanje: „Da li vam je drago što je lekar otkrio rak dok se još uvek može lečiti i da se zaista može vrlo uspešno lečiti?” Vi odgovarate: „Da, veoma mi je drago što je lekar otkrio pravi problem.” Opet sam saglasan sa vama.

Dakle, vest da imate rak nije dobra vest. Ali u drugom smislu to jeste dobra vest jer je dobro znati ono što zaista nije u redu, naročito kada se vaš problem može uspešno lečiti. To je isto i kada saznate da je pravi problem iza zabrinutosti slaba vera. Kako Isus kaže: „U obećanje o budućoj Božijoj milosti.” I on je u stanju da deluje na divne lekovite načine kada mi zavapimo: „Verujem, pomozi mojoj neveri” (Marko 9:24).

Ako ste propustili: