Dnevno čitanje

Proba smrti

Po mom mišljenju, kraj godine je kao kraj mog života. A minut pre ponoći 31. decembra je kao trenutak moje smrti.

365 dana u godini su kao minujaturni životni vek. A ovi poslednji sati su kao poslednji dani u bolnici nakon što mi je lekar rekao da je kraj veoma blizu. I u ovim poslednjim satima, životni vek ove godine prolazi mi pred očima, a ja se suočavam sa neizbežnim pitanjem: Jesam li je dobro proživeo? Hoće li Isus Hristos, pravedni Sudija, reći: „Dobro, dobri i verni slugo“ (Matej 25:21)?

Osećam se veoma srećnim što se moja godina tako završava. I molim se da kraj ove godine može da ima isti značaj za vas.

Razlog zbog kojeg se osećam srećnim je to što je velika prednost imati probnu predstavu sopstvene smrti. Velika je korist vežbati jednom godišnje u pripremi za poslednju scenu u svom životu. To je velika korist jer će jutro 1. januara zateći većinu nas još uvek živima, na ivici potpuno novog života, sposobni da počnemo iznova.

Ono što je dobro kod proba je to što vam pokazuju gde su vaše slabosti, gde je vaša priprema bila pogrešna; i ostavljaju vam vremena da se promenite pre prave predstave pred pravom publikom.

Pretpostavljam da je nekima od vas pomisao na umiranje toliko morbidna, tako tmurna, toliko prepuna tuge i bola da se trudite da o tome ne razmišljate, posebno ne tokom praznika. Mislim da to nije mudro i da sebi činite veliku medveđu uslugu. Otkrio sam da postoji nekoliko stvari koje su preobražavajuće za moj život od periodičnog razmišljanja o sopstvenoj smrti.

Kako steći mudro srce da biste znali kako najbolje da živite? Psalmista odgovara:

„Život im dokrajčiš i u smrtni san padaju. Ujutro su kao trava što nikne: ujutro nikne i cveta, a uveče svene i osuši se . . . Nauči nas da brojimo svoje dane, da steknemo mudro srce.“ (Psalam 90:5-6, 12).

Brojati svoje dane jednostavno znači da imate na umu da je vaš život kratak i da ćete uskoro umreti. Velika mudrost – velika mudrost koja preobražava  život – dolazi iz periodičnog razmišljanja o ovim stvarima.

Merilo uspeha kojim je Pavle procenjivao svoj život bio je da li je sačuvao veru. „Dobar boj sam bio, trku završio, veru sačuvao. Sada mi je pripremljen venac pravednosti, koji će mi onoga Dana predati Gospod, pravedni Sudija. I ne samo meni nego i svima koji su s ljubavlju čekali da se on pojavi“ (2. Timoteju 4:7-8). Neka ovo bude naš test na kraju godine.

A ako otkrijemo da nismo sačuvali veru tokom protekle godine, onda možemo da budemo srećni, kao što sam i ja srećan, da je ova smrt na kraju godine (verovatno) samo proba, a čitav život potencijalnog čuvanja vere nalazi se pred nama u narednoj godini.