Dnevno čitanje

Prodorna sila reči

„Jer, Božija reč je živa i delotvorna, i oštrija od svakog mača s dve oštrice, pa prodire dotle da deli dušu i duh, zglobove i moždinu, i prosuđuje misli i namere srca.“ (Jevrejima 4:12)

Božija reč je naša jedina nada. Dobre vesti o Božijim obećanjima i upozorenjima o njegovom sudu dovoljno su oštre i dovoljno žive i delotvorne da prodru do dubina mog srca i pokažu mi da su laži o grehu zaista laži.

Abortus mi neće prouzrokovati divnu budućnost. Neće ni varanje, ni provokativno oblačenje, ni odbacivanje moje polne čistote, ni ćutanje o nepoštenju na poslu, ni razvod, a ni osveta. A od ove obmane me izbavlja Božija reč.

Reč o Božijem obećanju je kao da širom otvorite veliki prozor kroz koji prolazi jarka jutarnja sunčeva svetlost na bubašvabe greha koji se prerušavaju u zadovoljavajuća uživanja u našim srcima. Bog vam je dao svoju dobru vest, svoja obećanja, svoju reč da vas zaštiti od velikih obmana greha koje pokušavaju da otvrdnu vaše srce, odmame ga od Boga i odvedu ga u propast.

Budite hrabri u svojoj borbi da verujete. Budući da je Božija reč živa i delotvorna, i oštrija od svakog mača s dve oštrice, ona će prodreti dublje nego što je bilo koja obmana greha ikada prodrla i otkriće šta je zaista vredno, i šta je zaista dostojno pouzdanja i ljubavi.

Ako ste propustili: