Čovekocentrično hrišćanstvo

Duhovna smrtonosna bolest i jedini lek protiv nje

Zoran Tornjanski

Šta znači da je nešto čovekocentrič­no? To znači da je čovek u centru. Čovek je osa oko koje se sve vrti ili rotira. Ovaj svet se vrti oko čoveka. Kosmos se vrti oko čoveka. Bog, bogovi, božanstva i bilo koje duhovne sile u koje ljudi veruju, sve se vrti oko čoveka. Šta dobijemo ako se bilo šta vrti oko čoveka? Dobijamo haos, koji vidimo u ovom svetu.

U nastavku knjige želim da pokažem zašto smatram da je jedan deo našeg hrišćanstva čovekocentričan, i to po pitanju Boga, čoveka, spasenja, svakodnevnog života, crkve i evangelizacije… Na samom kraju knjige ću ponuditi put za izlazak iz zamke čovekocentričnosti, iako ćemo u svakom poglavlju videti neke korake ka izlazu iz te zamke.

Iz Uvoda

Čovekocentrično hrišćanstvo

400 рсд

O piscu
Zoran Tornjanski

Zoran Tornjanski je diplomirao na Baptističkoj teološkoj školi u Novom Sadu. Služi kao pastor Baptističke crkve u Kikindi.

O knjizi

Predgovor
Uvod
1. Čovekocentričan pogled na Boga
2. Čovekocentričan pogled na čoveka
3. Čovekocentričan pogled na spasenje
4. Čovekocentričan pogled na svakodnevni život
5. Čovekocentričan pogled na crkvu
6. Čovekocentričan pogled na evangelizaciju
7. Sloboda od čovekocentričnosti
Zaključak
Tematski indeks
Biblijski indeks

Oblast:
   Hrišćanski život
Povez:
   Meki povez
Broj strana:
   128
Format:
    21cm
Godina izdanja:
    2023.
ISBN:
    978-86-81162-60-6

Ova knjiga izdata je u saradnji sa Baptističkom teološkom školom u Novom Sadu.

Jelena Aćić

Čovek polako zauzima mesto Boga u ovom svetu. Čak se i hrišćanstvo počelo menjati tako da kroz propovedi čujemo ugađanje čoveku, sa minimalnom dozom pominjanja greha. Potrebno nam je da se vratimo verovanju da je Bog velik, suvereni vladar, a da smo mi grešna stvorenja koja moraju da umiru svojim grešnim željama svakog dana. Ukoliko ne verujemo i ne živimo ovakvo, hrišćanstvo počinje da se vrti oko čoveka. Čovek zauzima mesto Boga. Čovekocentrično hrišćanstvo u sebi sadrži jako puno nezrelosti, koje se vidi u našim crkvama na različite načine. Od pevanja u horu, evangelizacije, odnosa između hrišćana, čak i do pogleda na Boga. Sve ovo su slepi uglovi hrišćana današnjice koji moraju da budu promenjeni evanđeljem. Ovo je knjiga koja iznosi naše pristojne grehe na svetlo i nudi nam nadu u evanđelju.
Druge knjige

Bog nas zadivljuje

Džon Pajper

Poniznost

Č. Dž. Mahejni

Otkrijte dobar život

Tim Sevidž

Obraćenje

Majkl Lorens

Šta je evanđelje?

Greg Gilbert