Jednostavni katehizam za vernike

Tromesečna studija za primenu teologije kroz svakodnevno vreme sa Bogom

Kimberli Boldvin

Ovaj katehizam predstavlja neke od najosnovnijih, fundamentalnih doktrina Svetog pisma. Format katehizma jeste dvanaest tema koje se sastoje od po sedam pitanja.  Može se koristiti u crkvama ili na malim grupnim proučavanjima Biblije, kao tromesečno proučavanje osnovnih doktrina. Ovaj format je svrsishodno napisan da olakša duboko preispitivanje sebe. Pitanja su upućena tebi lično, i odgovori su personalizovani da bi ovo postalo istina u tvom srcu.

Jednostavni katehizam

рсд

O piscu
Kimberly Boldwin

Kimberli Boldvin

O knjizi

Svrha stvaranja
O Bogu
O Bibliji
O grehu i smrti
O zakonu
O iskupljenju
Hristov život
Hristove uloge
Načini spasenja
Posledice spasenja
O svetim činovima
O crkvi

Ova knjiga izdata je u saradnji sa Baptističkom teološkom školom u Novom Sadu.

Trenutno ne postoje osvrti za ovaj naslov.
Druge knjige

Bog nas zadivljuje

Džon Pajper

Poniznost

Č. Dž. Mahejni

Otkrijte dobar život

Tim Sevidž

Obraćenje

Majkl Lorens

Šta je evanđelje?

Greg Gilbert