Jednostavni katehizam za vernike

Tromesečna studija za primenu teologije kroz svakodnevno vreme sa Bogom

Kimberli Boldvin

Ovaj katehizam predstavlja neke od najosnovnijih, fundamentalnih doktrina Svetog pisma. Format katehizma jeste dvanaest tema koje se sastoje od po sedam pitanja.  Može se koristiti u crkvama ili na malim grupnim proučavanjima Biblije, kao tromesečno proučavanje osnovnih doktrina. Ovaj format je svrsishodno napisan da olakša duboko preispitivanje sebe. Pitanja su upućena tebi lično, i odgovori su personalizovani da bi ovo postalo istina u tvom srcu.

Jednostavni katehizam

100 рсд

O piscu
Kimberli Boldvin

Kimberli Boldvin je profesor u Baptističkoj teološkoj školi u Novom Sadu, gde predaje predmete Duhovne transformacije i Metodologija istraživanja, kao i Prigrliti posvećenja na Akademiji teoloških nauka. Sa suprugom Dvejnom ima pet sinova i živi u Srbiji.

O knjizi

Svrha stvaranja
O Bogu
O Bibliji
O grehu i smrti
O zakonu
O iskupljenju
Hristov život
Hristove uloge
Načini spasenja
Posledice spasenja
O svetim činovima
O crkvi

Trenutno ne postoje osvrti za ovaj naslov.
Druge knjige

150 RSD

Propovedanje iz Knjige o Jovu

Fil Krauter

400 RSD

Revnosni

Dejvid Majkl

100 RSD

Prevazilaženje anksioznosti

Dejvid Paulison

400 RSD

Crkvene starešine

Džerami Rini