Koreni

Poruka Starog zaveta

Alek Motjer

I sam naslov knjige, Stari zavet, predstavlja teškoću. Ako je to „stari“ zavet, a mi smo ljudi „novoga“ zaveta, zašto ga ne prepustimo prošlosti? Pored toga, čini nam se da uopšte na liči na Novi zavet i da mu je, štaviše, protivrečan: toliko ratova, a Isus je Knez mira; tolike zapovesti koje se moraju slušati, a mi nismo više pod zakonom, nego pod milošću. I može li Bog Starog zaveta biti Bog ljubavi kao što je Otac, Sin i Sveti Duh?

Alek Motjer celog života s ljubavlju proučava Stari zavet i trudi se da odgovori upravo na ovakva pitanja. Ovaj očaravajući pregled će vas podstaći da Starom zavetu priđete s novim elanom.

Koreni

700 рсд

O piscu

Alek Motjer je poznati proučavalac Biblije i autor nekoliko vrlo cenjenih tumačenja.

O knjizi

Predgovor Džona Stota
Predgovor Aleka Motjera
Beleška za čitaoca
  1. Počev od Isusa
  2. Poruka i njeni ljudi
  3. Mojsije: Predeo Petoknjižja
  4. Mojsije: Osnovni principi
  5. Istorija je njegova priča
  6. Od Isusa Navina do Careva: Nacionalna galerija portreta
  7. Psalmi: Pesnici i njihove pesme
  8. Ilija i Jelisije: Zvonko „ne“
  9. Amos i Osija: Glasovi na severu
10. Isaija: Kriza Jerusalima
11. Jona, Naum, Avakum, Sofonija: Dokument o Ninivi
12. Jeremijina borba: Prorok protiv svoje volje
13. Jezekilj: Poznavati Gospoda
14. Danilo: Dobre vesti iz daleke zemlje
15. Božja mudrost puna ljubavi
16. Agej i Zaharija: Dva vizionara
17. Jezdra i Nemija: Dva nastojnika
18. Malahija i Joilo: Istrajna nada

Oblast:
   Biblijske studije
Povez:
   Tvrdi povez
Broj strana:
   342
Format:
    23cm
Godina izdanja:
    2020.
Prevodilac:
    Maja Ilić
ISBN:
    978-86-81162-13-2

Trenutno ne postoje osvrti za ovaj naslov.
Druge knjige

400 RSD

Porodica oblikovana evanđeljem

Ed Mol, Tim Čester

400 RSD

Crkvena disciplina

Džonatan Liman

500 RSD

Dublje

Dejn Ortlund

400 RSD

Život oblikovan evanđeljem

Tim Čester, Stiv Timis