Savez i Božiji naum za svet

Niz knjiga Kratke pouke iz biblijske teologije

Tomas R. Šrajner

„Ovo je moj savez s tobom: Bićeš otac mnogih naroda.“ Postanje 17:4

Bog je kroz celu Bibliju sklapao saveze sa svojim narodom, pa stoga upravo kroz te zavetne odnose, koji zajedno tvore temelj Božijeg obećanja da će otkupiti svoj narod, možemo da razumemo napredak Božijeg carstva. Ova knjiga nas provodi kroz šest saveza od Postanja do Otkrivenja, pomažući nam da razumemo veliku priču koja se proteže kroz celo Pismo i da shvatimo spasenje koje je Bog za nas isplanirao od početka vremena, jačajući našu veru u Boga i pružajući nam nadu za budućnost.

Savez

400 рсд

O piscu
Thomas R. Schreiner

Tomas R. Šrajner, je profesor tumačenja Novog zaveta sa zvanjem Džejms Harison na Teološkom fakultetu južnih baptista (Southern Baptist Theological Seminary). Doktorirao je na Teološkom fakultetu Fuler (Fuller Theological Seminary). Napisao je brojne stručne članke i knjige, među kojima su i Interpreting the Pauline Epistles i The King in His Beauty.

O knjizi

Niz knjiga Kratke pouke iz biblijske teologije
Uvod
1 Savez prilikom stvaranja
2 Savez sa Nojem
3 Savez sa Avraamom
4 Savez sa Izraelom
5 Savez sa Davidom
6 Novi savez
Slične knjige
Prilagođena imena
Opšti indeks
Biblijski indeks

Oblast:
   Biblijske studije
Povez:
   Meki povez
Broj strana:
   166
Format:
    22cm
Godina izdanja:
    2022.
Prevodilac:
    Matej Delač
ISBN:
    978-86-81162-37-8

Nenad Jovišević
Uveren sam da svako ko želi da verno proučava Božiju reč ima ozbiljan i ne baš jednostavan zadatak pred sobom. Naravno, mi koji živimo u društvu opterećenom praktičnošću, u iskušenju smo da dok čitamo Bibliju sebe postavimo u centar svega, na mesto koje nam nikako ne pripada. Ova knjiga nas, na direktan, ali ne agresivan način, vraća na činjenicu da Bog kroz čitavu istoriju i kroz svoju Reč ostvaruje svoj plan. Plan određen pre početka vremena, spasonosan, ohrabrujući i jačajući u svim periodima ljudske istorije. A u centru tog plana je spasenje koje je za nas ostvario Isus Hrist i nada koju imamo u Njemu.
Da bi smo mogli razumeti ove činjenice, bitno je da shvatimo da je Bog u svojoj suverenoj volji i milosti odlučio da ih objavi kroz saveze koji su opisani u Svetom Pismu. Prikazujući nam na koji način je Bog kroz te saveze objavljivao svoje Kraljevstvo, Tomas Šrajner nam na jasan način približava šest saveza koje nalazimo u Bibliji. Na jednostavan način nam ukazuje koja su najbitnija svojstva tih saveza, počevši od saveza prilikom stvaranja, preko saveza sa Nojem, Avramom, Izraelom, Davidom i završivši sa Novim savezom. Dok čitamo ovu knjigu prepoznajemo da upravo ovi savezi čine nešto poput kičme naracije čitave Biblije. I ono što je najbitnije, jednostavno se možemo uveriti da je njegovo izlaganje u skladu sa onim što piše u Bibliji. Zato je čitanje ovog štiva uz Bibliju veoma dobra i korisna stvar. Tako ćemo iz stranice u stranicu otkrivati kako se priča o Isusu Hristu proteže kroz svaki od ovih saveza. Otkrićemo da je Božija milost prisutna u svakom odnosu koji Bog ostvaruje sa svojim narodom. Videćemo i kakvu reakciju Bog želi od njega i od pojedinaca sa kojima sklapa saveze. Priča o svakom od tih saveza će nas nedvosmisleno upućivati na Onog ko jedini može u potpunosti da ispuni njihove uslove i odredbe. Razumećemo da je priča o Božijem Carstvu priča o Božijem narodu na Božijem mestu pod Božijom vlašću i blagoslovom kroz Božije saveze. Siguran sam da će srce goreti u vernima dok budu čitali i uveravali se da Isus Hrist ispunjava svaki od tih saveza jer je jedini koji to može. I on to čini na savršen način.
Ovo je knjiga koja nam može pomoći da čitamo svoje Biblije spremniji da u svakom njenom delu susretnemo Isusa Hrista.
Druge knjige

Ljudi evanđelja

Majkl Rivs

Ne traći svoj život

Džon Pajper

Čovekocentrično hrišćanstvo

Zoran Tornjanski

Bog nas zadivljuje

Džon Pajper

Poniznost

Č. Dž. Mahejni