Dnevno čitanje

Promena je moguća

Hrišćanstvo ukazuje na to da je promena moguća. Duboka, korenita promena. Moguće je da postanete saosećajni iako ste nekada bili bezobzirni i bezosećajni. Moguće je da prestanete da budete upravljani gorčinom i gnevom. Moguće je postati osoba puna ljubavi, bez obzira na vaše poreklo.

Biblija podrazumeva da je Bog odlučujući činilac koji nas čini onakvima kakvi treba da budemo. Sa predivnom otvorenošću, Biblija kaže: „Odbacite… svaku zloću“ i budite „saosećajni“ (Efescima 4:31-32). Ne kaže: „Ako možete…“ Ili: „Da su tvoji roditelji saosećajni . . . “ Ili: „Ako niste bili strašno zlostavljani…“ Tamo piše: „Budite… saosećajni.“

Ovo je predivno oslobađanje. Oslobađa nas od užasnog fatalizma koji kaže da je promena nemoguća za mene. Oslobađa me od neodgovarajućih stavova koji moje poreklo čine mojom sudbinom.

A Božije zapovesti uvek dolaze sa oslobađajućom istinom koja menja život. Na primer,

Bog nas je usvojio kao svoju decu. Imamo novog Oca i novu porodicu. Ovo razbija fatalističke sile naših „predaka“. „Nikoga na zemlji ne zovite ocem jer imate samo jednog Oca – onog na nebu“ (Matej 23:9).

Bog nas voli kao svoju decu. Mi smo „draga deca“ (Efescima 5:1). Zapovest da se imitira Božija ljubav nije nepotpuna, ona dolazi sa silom: „Ugledajte se, dakle, na Boga kao njegova draga deca“ (Efescima 5:1). „Ljubav!“ je zapovest i biti voljen od Boga je sila.

Bog nam je oprostio u Hristu. Budite saosećajni, opraštajući kao što je i Bog u Hristu oprostio vama (Efescima 4:32). Ono što je Bog učinio u Hristu je silno. To omogućava promenu. Zapovest da budemo saosećajni više ima veze sa onim što je Bog učinio za vas nego sa onim što su vam učinili vaša majka ili otac. Ova vrsta zapovesti znači da je promena moguća.   

Hristos vas je zavoleo i samoga sebe predao za vas. „Živite u ljubavi, kao što je i Hristos voleo [vas]“ (Efescima 5:2). Zapovest dolazi sa istinom koja menja život. „Hristos [vas je] zavoleo.“ U trenutku kada postoji prilika da se voli, a neki glas kaže: „Ti nisi osoba koja voli“, možete odgovoriti na to ovako: „Hristova ljubav prema meni čini me novom osobom. Njegova zapovest da volim je isto tako moguća za mene kao što je njegovo obećanje ljubavi istinito za mene.“

Ne budite fatalisti. Budite hrišćani. Promena je moguća. Bog je živ. Hristos je vaskrsao. Obećanja su istinita.