Dnevno čitanje

Promena u poslednji čas

„Isuse, seti me se kad dođeš u svoje carstvo!“ (Luka 23:42)

Jedan od najvećih ubica nade je situacija u kojoj ste tako dugo pokušavali da se promenite, ali niste u tome uspeli.

Osvrnete se unazad i pomislite: Čemu sad to? Čak i kada bih mogao da se promenim, ostalo bi mi toliko malo vremena da živim na novi način da to ne bi napravilo neku veliku razliku u poređenju sa toliko godina neuspeha.

Bivši razbojnik (lopov na krstu pored Isusa) živeo je još oko sat vremena nakon svog obraćenja. Onda je umro. Promenio se. Živeo je na krstu kao novi čovek sa novim stavovima i postupcima (nije se više podsmevao). Ali 99,99% njegovog života bilo je protraćeno. Da li je ovih poslednjih par sati promene bilo važno?

Ti sati su bili beskonačno važni. Ovaj bivši razbojnik, kao i svi mi, stajaće pred sudom Hristovim da položi račun za svoj život. „Jer svi mi moramo da se pojavimo pred Hristovim sudom, da svako primi platu za ono što je za života činio u telu, bilo dobro ili zlo“ (2. Korinćanima 5:10).  Kako će njegov život u taj dan svedočiti o njegovom novom rođenju i njegovom sjedinjenju sa Hristom? Kako će njegov život potvrditi da je učinjen novim u Hristu?

Poslednji sati ispričaće priču. Ovaj čovek je bio učinjen novim. Njegova vera je bila stvarna. On je zaista sjedinjen sa Hristom. Hristova pravda je njegova. Njegovi gresi su oprošteni.

To će obznaniti njegovi poslednji sati na poslednjem sudu. On je promenjen! I njegova promena je bila važna. To je bilo i biće lepo svedočanstvo o sili Božije blagodati i o stvarnosti njegove vere i jedinstva sa Hristom.

Vratimo se sada na našu borbu sa promenama. Ne kažem da su vernici koji se suočavaju sa ovakvim borbama nisu spaseni, kao što ni razbojnik isprva nije bio. Jednostavno kažem da su poslednje godine i poslednji sati života važni.

Ako u poslednjih 1% našeg života možemo da izvojujemo pobedu nad nekom dugotrajnom grešnom navikom ili nad nekim bolnim nedostatkom naše ličnosti, to će onda biti lepo svedočanstvo o sili blagodati, kao i dodatno svedočenje (ne jedino) na poslednjem sudu o našoj veri u Hrista i o našem jedinstvu sa njim.

Ohrabri se, borče! Nastavi da moliš, da tražiš, da kucaš. Nastavi da gledaš u Hrista. Ako je Bog u stanju da se proslavi spasavajući razbojnike u poslednji čas, sigurno ima svoje razloge za to što je čekao do sada da ti da pobedu koju si godinama tražio.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Nikad nije kasno da nastaviš da moliš.“

Ako ste propustili: