Dnevno čitanje

Proslavljajte Boga svojim telom

Vi ste, naime, skupo kupljeni, proslavite, dakle, Boga svojim telom. (1. Korinćanima 6:20)

„Slavljenje“ je termin koji koristimo za sve postupke srca, uma i tela kojima namerno iskazujemo beskrajnu Božju vrednost. Za to smo stvoreni. To može biti pevanje u crkvi ili brisanje poda u kuhinji.

Kad razmišljate o slavljenju, ne mislite samo na službe u crkvi. Time umanjujemo značaj slavljenja, a to nije biblijski. Sav naš život bi trebalo da slavi Boga.

Uzmimo za primer doručak ili prepodnevnu užinu. Prva Korinćanima 10:31 kaže: „Ako, dakle, jedete, ako pijete, ako ma šta činite, sve činite na slavu Božiju“. Jelo i piće su stvarno najjednostavnije stvari. Šta je stvarnije i uobičajenije za ljude od jedenja i pijenja? A Pavle zapravo kaže da svaki put to treba da radimo na slavu Božju.

Ili uzmimo za primer seks. Pavle kaže da na mesto bluda treba da dođe slavljenje.

Izbegavajte blud. Svaki greh, koji čovek čini, van tela je; a bludnik greši protiv svog sopstvenog tela. Ili zar ne znate da je vaše telo hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te ne pripadate samo sebi? Vi ste, naime, skupo kupljeni, proslavite, dakle, Boga svojim telom. (1. Korinćanima 6:18-20)

To jest, proslavljajte ga svojim telom načinom na koji upravljate svojom seksualnošću.

Kao poslednji primer, uzmimo smrt. Naše telo će umreti. To će biti njegov poslednji čin na ovoj zemlji. Telo se pozdravlja. Kako ćemo slaviti Boga tim poslednjim telesnim činom? Odgovor vidimo u Filipljanima 1:20-21. Pavle kaže da je njegova nada da će i njegovo mrtvo telo veličati Hrista − da će ga proslaviti, tj. pokazati da je dostojan. Zatim dodaje da je za njega smrt dobitak. Beskonačnu Hristovu vrednost iskazujemo tako što smrt smatramo dobitkom.

Imate telo, ali nije vaše. „Vi ste, naime, skupo kupljeni, proslavite, dakle, Boga svojim telom.“

Uvek ste u hramu, zato stalno proslavljajte Boga.

Ako ste propustili: