Dnevno čitanje

Radikalna kompenzacija

„Istinu vam kažem“, reče Isus, „nema nijednoga koji je ostavio kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili decu, ili njive radi mene i radi evanđelja, a da sad, u ovom vremenu, neće dobiti stostruko: kuće, i braću, i sestre, i majke, i decu i njive – uz progone- a u budućem svetu, večni život“ (Marko 10:29-30).
  1. Ako se odreknete majčine ljubavi i brige, dobićete stostruko veću ljubav i brigu od sveprisutnog Hrista.
  2. Ako se odreknete toplog prijateljstva svog brata, dobićete stostruko više toplote i prijateljstva Hrista.
  3. Ako se odreknete prijatnosti koju ste osećali u svom domu, dobićete stostruko više udobnosti i sigurnosti u saznanju da vaš Gospod poseduje svaku kuću, zemlju, potok i drvo na zemlji.

Potencijalnim misionarima Isus kaže: „Obećavam da ću toliko učiniti i biti za vas da nećete moći govoriti o tome da ste išta žrtvovali.“

Kakav je bio Isusov stav prema Petrovom „požrtvovanom“ duhu? Petar je rekao: „Mi smo ostavili sve i pošli za tobom.“ Da li to Isus pohvaljuje duh „samoodricanja“? Ne, Isus ga prekoreva.

 Isus je rekao : „Niko za mene ne žrtvuje ništa što mu neću vratiti stostruko – da, u neku ruku čak i u ovom životu, a da ne pominjem večni život i vreme koje dolazi.“

Ako ste propustili: