Dnevno čitanje

Radikalne posledice vaskrsenja

Jer, ako samo u ovom životu polažemo nadu u Hrista, jadniji smo od svih ljudi. (1. Korinćanima 15:19)

Pavle zaključuje na osnovu opasnosti u kojoj se nalazi svaki čas, na osnovu svakodnevnog umiranja i borbe sa divljim „zverima“, da je život koji je izabrao da sledi Isusa budalast i jadan ako neće vaskrsnuti iz mrtvih.

Kad bi smrt bila kraj stvari, on kaže: „Da jedemo i pijemo, jer sutra ćemo da pomremo“ (1. Korinćanima 15:32). On ne želi da kaže da treba da svi postanemo pijanice i proždrljivci ako nema vaskrsenja. Pijanice su za žaljenje – sa ili bez vaskrsenja. On u stvari misli da umerenost srednje klase ima smisla ako nema vaskrsenja, kako bi se maksimalno iskoristila zemaljska zadovoljstva.

Ali to nije ono što Pavle bira. On bira patnju, jer odabira poslušnost. Ananija dolazi Pavlu nakon njegovog susreta sa Hristom na putu u Damask, sa rečima Gospoda Isusa: „Ja ću mu, naime, pokazati koliko mora da pretrpi za moje ime“ (Dela 9:16). Pavle prihvata tu patnju kao deo svog poziva.

Kako je Pavle uspeo to da uradi? Šta je bio izvor ove radikalne i bolne poslušnosti? Odgovor je dat u 1. Korinćanima 15:20: „Ali Hristos je uskrsnuo iz mrtvih, prvi među umrlima!“ Drugim rečima, Hristos je vaskrsao, i ja ću vaskrsnuti sa njim. Dakle, ništa što je pretrpljeno za Isusa nije besplodno (1. Korinćanima 15:58).

Nada u vaskrsenje radikalno je promenila način na koji je Pavle živeo. Oslobodila ga je materijalizma i konzumerizma. Dala mu je moć da ostane bez udobnosti i zadovoljstava, za koje mnogi ljudi smatraju da ih moraju imati u ovom životu. Na primer, premda je imao pravo da se oženi (1. Korinćanima 9:5), on se odrekao tog zadovoljstva jer je bio pozvan da podnese toliku patnju.

To je način na koji je Isus rekao da nada u vaskrsenje treba da promeni naše ponašanje. Na primer, rekao nam je da pozivamo u naše domove ljude koji nam ne mogu vratiti u ovom životu. Kako da budemo motivisani da to uradimo? „Bog će ti uzvratiti prilikom uskrsenja pravednih.“ (Luka 14:14).

Ovo je radikalan poziv za nas da pažljivo razmotrimo naše sadašnje živote da bismo videli da li su oblikovani nadom u vaskrsenje. Da li donosimo odluke na osnovu dobitka u ovom svetu ili dobitka u onom svetu? Preuzimamo li zbog ljubavi rizike koji se jedino mogu objasniti kao mudri samo ako postoji vaskrsenje?

Neka nam Bog pomogne da mu se ponovno posvetimo za ceo život, dopustivši da uskrsnuće ima radikalne posledice.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Radikalnih posledica vaskrsenja.“

Ako ste propustili: