Dnevno čitanje

Razlika između prave i lažne vere

Pitanje koje je pred svima nama glasi: da li smo i mi među „mnogima“ čije je grehe Hristos poneo? I da li ćemo biti spaseni kad on ponovo dođe?

Odgovor iz Jevrejima 9:28 glasi: „da“, „ako  ga očekujemo“. Možemo da budemo sigurni da su nam gresi uzeti i da ćemo u vreme suda biti bezbedni ako se u Hrista uzdamo tako da jedva čekamo njegov povratak.

Potoji lažna vera koja tvrdi da veruje u Hrista, ali je u suštini nalik polisi za osiguranje od požara. Lažna vera „veruje” samo da bi izbegla pakao. Ona nema pravu želju za Hristom. Štaviše, više bi volela da on ne dođe, kako bi mogla da što više uživa u zadovoljstvima ovog sveta. To nam pokazuje da srce takve osobe nije sa Hristom, već sa svetom.

Dakle, pitanje za nas glasi: da li čeznemo za Hristovim dolaskom? Ili želimo da ostane po strani i pusti nas da ga na miru varamo s ovim svetom? Ovo pitanje testira autentičnost vere.

Hajde da kao Korinćani očekujemo „otkrivenje Gospoda našega Isusa Hrista“ (1. Korinćanima 1:7) i da budemo kao Filipljani, odnosno da nam bude „carstvo… na nebesima, odakle i Spasitelja očekujemo, Gospoda Isusa Hrista“ (Filipljanima 3:20).

To je pitanje za nas. Da li nam se sviđa to što će doći? Ili volimo svet i nadamo se da njegov dolazak neće poremetiti naše planove? Večnost zavisi od odgovora na ovo pitanje.