Dnevno čitanje

Sedam razloga da se ne brinemo (I deo)

Zato vam kažem: ne brinite se za svoj život – šta ćete jesti  ili šta ćete piti; ni za svoje telo – šta ćete obući. Zar život nije vredniji od hrane, a telo od odeće? Pogledajte ptice: ne seju i ne žanju i ne skupljaju žito u ambare, a ipak ih vaš nebeski Otac hrani. Zar vi niste mnogo vredniji od njih?  (Matej 6:25-26)

Provešćemo tri dana u proučavanju ovog dela Isusove Propovedi na gori. U Mateju 6:25-34, Isus nam govori o brigama koje se tiču hrane i odeće. Ali te reči se odnosi i na sve druge brige.

Čak i u Americi, koja ima vrlo raširen sistem socijalne zaštite, brige oko novca, stana, hrane i odeće mogu biti vrlo ozbiljne. Da ne pominjemo hrišćane koji žive u uslovima gde mnogo veće siromaštvo ugrožava život. Ali Isus kaže da naše brige potiču od našeg maloverja (stih 30). Ne verujemo dovoljno u Očevo obećanje da će nam biti milostiv i ubuduće: „…zar neće mnogo više vas, maloverni”.

Ovi stihovi (25-34) sadrže barem sedam obećanja koja je Isus osmislio da  nam pomognu da bijemo dobar boj protiv nevere i da se oslobodimo brige. Danas ćemo razmišljatio o prvom i drugom, a sledeća dva dana  o ostalim obećanjima.

Obećanje broj 1: Zato vam kažem: ne brinite  se za svoj život – šta ćete jesti  ili šta ćete piti; ni za svoje telo – šta ćete obući. Zar život nije vredniji od hrane, a telo od odeće?” (Matej 6:25)

Bog vas je stvorio i dao vam telo i život. Mnogo je komplikovanije i teže načiniti čoveka nego hranu i odeću, a Bog je vas načinio – pa  će svakako i hteti i biti u stanju da vam obezbedi hranu i odeću. Osim toga, ma šta da se desi, Bog će jednoga dana vaskrsnuti vaše telo i sačuvati vaš život, da biste u večnosti bili u zajedništvu s  njim.

Obećanje broj 2: Pogledajte ptice: ne seju i ne žanju i ne skupljaju žito u ambare, a ipak ih vaš nebeski Otac hrani. Zar vi niste mnogo vredniji od njih?  (Matej 6:26)

Ako je Bog voljan i u stanju da hrani tako neznatna stvorenja kao što su ptice, koje same po sebi ne mogu ništa da urade da stvore sebi hranu –  dok vi to možete ako obradite zamlju i posejete seme – onda će sigurno i vama obezbediti sve što vam je potrebno, jer vi ste mnogo vredniji od ptica. Vi, za razliku od ptica, imate zaćuđujuću sposobnost da proslavite Boga – uzdajući se u njega, pokoravajući mu se i zahvaljujući mu.