Dnevno čitanje

Sigurni onoliko koliko je Bog veran

One koje je predodredio, te je i pozvao, koje je pozvao, te je i opravdao, a koje je opravdao, te je i proslavio. (Rimljnima 8:30)

Između protekle večnosti u kojoj nas je Bog predodredio i buduće večnosti u kojoj će se Bog proslavljati, ni jedan vernik neće biti izgubljen.                         

Svaki koji je predodređen za usinovljenje, biće i pozvan. I svaki koji je pozvan, biće opravdan. I svaki koji je opravdan biće proslavljen. Ovo je neraskidivi, čelični lanac božanske vernosti savezu. I zato je Pavle “uveren u ovo: Onaj koji je u vama započeo dobro delo, dovršiće ga do dana Hrista Isusa.” (Filipljanima 1:6).  Zapisano je: “On će vas do kraja učvršćivati, da budete besprekorni na Dan našega Gospoda isusa Hrista. Veran je Bog, koji vas je pozvao u zajednicu svoga Sina, Isusa Hrista, našega Gospoda.” (1. Korinćanima 1:8-9)

Ovo su obećanja našega Boga, koji ne može da laže. Koliko je Bog veran, toliko su i oni koji su nanovo rođeni sigurni.

 Ovaj tekst za ličnu pobožnost preuzet je iz knjige “Eternal Security Is a Community Project (Večna sigurnost je zajednički projekat, prim.prev.)

Ako ste propustili: