Dnevno čitanje

Sigurno kao Božija ljubav prema njegovom sinu

Neće li nam Bog, koji nije poštedeo svog vlastitog Sina, nego ga je dao da umre za sve nas, darovati sa njim i sve drugo? (Rimljanima 8:32)

Bog oduzima razornu moć svakom bolu. Morate verovati u ovo ili nećete napredovati, a možda nećete ni opstati kao hrišćanin pod pritiscima i u iskušenjima savremenog života.

Toliko je mnogo bola, toliko zastoja i obeshrabrenja, toliko rasprava i pritisaka. Ne znam šta bih radio da ne verujem da svemogući Bog uzima svaki zastoj, svako obeshrabrenje, svaku raspravu, svaki pritisak i svaki bol, da ih lišava njihove razorne moći, i preokreće uvećanje moje radosti u Bogu.

Poslušajte Pavlove zadivljujuće reči iz 1. Korinćanima 3:21–23: „Jer sve pripada vama; bio to Pavle, Apolos ili Kifa, bilo svet, život, ili smrt, bilo sadašnjost ili budućnost. Sve pripada vama! A vi pripadate Hristu, a Hristos Bogu.“ Svet je naš. Život je naš. Smrt pripada nama. Što pretpostavljam da znači sledeće: Bog vlada toliko uzvišeno u ime svojih izabranih da će sve s čim se suočimo tokom našeg života poslušnosti i službe biti potčinjeno moćnoj ruci Božijoj i učinjeno slugom naše svetosti i naše večne radosti u Bogu.

Ako je Bog za nas, i ako je Bog – Bog, onda je tačno da protiv nas ništa ne može uspeti. Onaj koji nije poštedeo svog sina nego ga je dao za sve nas nepogrešivo i svojom voljom će nam sa njim darivati i sve drugo – sve – svet, život, smrt i samoga Boga.

Stih Rimljanima 8:32 naš je dragocen prijatelj. Obećanje Božije buduće blagodati je prosto veličanstveno. Ali najvažnija je njegova osnova: ja sam je nazvao logikom neba. Ovo je deo koji vam omogućava da se suprotstavite svim preprekama. Bog nije poštedeo sopstvenog Sina! Stoga! Stoga! Logika neba! Dakle, koliko više neće štedeti truda da nam daruje sve ono što je Hristos umro da kupi — sve stvari, sve dobro i sve loše koje se izvodi na naše dobro!

Ovo je sigurno koliko je sigurno to da je Bog voleo svog Sina!

Ova dnevna pobožnost je odlomak sa 114. strane „Buduće blagodati.“

Ako ste propustili: