Propovedanje

Zašto verujemo u ekspozicijsko propovedanje?

Članci na ovu temu:

Dvadeset razloga zašto verujemo u ekspozicijsko propovedanje

Ekspozicijsko propovedanje

1. Ekspozicijsko propovedanje je poštovanje zapovesti iz pisma da se „propoveda reč!“(2. Timoteju 4:2)

Sadržaj našeg propovedanja treba da bude Božija poruka, onako kako nam je otkrivena u Svetom pismu. Zato nismo pozvani da propovedamo samo naše reči, već autoritativnu Božiju reč (2. Timoteju 4:2).
Nakon odeljka o važnosti od Boga nadahnutog Pisma u službi (2. Timoteju 3:14-17), Pavle zapoveda u 2. Timoteju 4:2 da se „propoveda reč“ svečanom zakletvom koja ne može biti snažnija: „Zaklinjem te pred Bogom i Hristom Isusom – koji će suditi i živima i mrtvima – i njegovim Dolaskom i njegovim Carstvom: propovedaj Reč…“ Propovedanje Reči na ekspozicijski način u obzir uzima kontekst odeljka (književni, istorijski i biblijski), zadržavajući prvobitnu nameru autora teksta i olakšavajući nam da ostanemo u skladu s Božijom istinom. Ako ne propovedamo Božiju reč, čiju reč propovedamo?

2. Ekspozicijsko propovedanje podržava praksu apostola i Hrista.

Knjiga Dela apostolskih beleži mnoge propovedi apostola, uključujući i Petrovu propoved iz Dela 2. U toj propovedi Petar izlaže proročanstvo iz Joila 2,28-32 i govori kako ono svedoči za Hrista, podupirući svoju propoved sa dva psalma. Kasnije u Delima apostolskim 7, Stefan iznosi delove Prve i Druge knjige Mojsijeve. U Delima apostolskim 8, Filip izlaže Isaiju 53 tokom susreta s egipatskim evhnuhom. Kada je Isus bio na putu Emaus, razgovarajući s dva učenika u Luki 24, prošao je kroz Sveto pismo i „objasni im šta je o njemu rečeno u celom Pismu“ (Luka 24:27). Ekspozicijsko propovedanje i služba doneli su velike plodove Hristu i apostolima i doneće ih i nama danas.

3. Ekspozicijsko propovedanje dopušta Bogu da govori za sebe na način na koji je On sam progovorio.

Bog je izrazio sebe u Svetom pismu na poseban način. Tok i sled materijala u Bibliji dati su s namerom, i što ubedljivije prenenesmo Božiju istinu na način na koji je On to učinio, to bolje. Kad se držimo Svetog pisma, to nam takođe i pomaže da se koncentrišemo na ono za šta Bog kaže da je najvažnije. Ekspozicijsko propovedanje je priprema za to da Bog progovori za sebe – ono teži da prenese Božiju poruku na način na koji je On to već učinio, koristeći glavne i sporedne ideje da prenese nameru izvornog autora i cilj odeljka.

4. Ekspozicijsko propovedanje postavlja Božiju reč na njeno pravo, autoritativno i uzvišeno mesto u crkvi.

Sveto pismo bi trebalo da bude apsolutni autoritet za Hristovu crkbu. Sveto pismo nas podučava u pravednosti (2. Timoteju 3:16), priprema nas za službu (2. Timoteju 3:17) i vodi nas ka osobi i delima Isusa Hrista (Jovan 5:39-40). Crkve bi trebalo da žele iznad svega da budu pune Svetog pisma i da uzdižu Božiju reč na svim nivoima: u propovedanju, slavljenju, zajedničkom pevanju, u malim grupama, razgovorima u hodniku, pa čak i u interakcijama koje se odvijaju van crkve. Ekspozicijsko propovedanje uzdiže Božiju reč, čineći je temeljem i središtem crkvenog života.
Ekspozicijsko propovedanje uzdiže Božiju reč, čineći je temeljem i središtem crkvenog života.

5. Ekspozicijsko propovedanje oslobađa preobražujuću, živototvornu moć Božije reči.

Sveto pismo sebe naziva „živim i delotvornim i oštrijim od svakog mača sa dve oštrice“ (Jevrejima 4:12), „kao malj koji stenu smrskava u paramparčad“ (Jeremija 23:29). Ekspozicijsko propovedanje koristi mač Duha (Efescima 6:17) i oslobađa moć Božije reči. Propovedanje reči bilo koga drugog neće i ne može imati istu moć ni uticaj. Jedine reči koje ispunjavaju Božije ciljeve su Njegove (Isaija 55:10-11).

6. Ekspozicijsko propovedanje uči ljude kako da čitaju Bibliju.

Čitanje Biblije može biti zbunjujuće. Kada propovednik verodostojno propoveda Sveto pismo i objašnjava kako izvlači zaključke iz Svetog pisma, pastva ima model verodostojnog čitanja Pisma i opremljenija je da i sama tako čita. To je prednost ekspozicijskog propovedanja: članovi zajednice neće zavisiti od propovedi kao od svog jedinog izvora hrane, već će vremenom razviti sposobnost da se sami „hrane“ Pismom i tako dalje sazrevaju kao hrišćani.

7. Ekspozicijsko propovedanje uči ljude kako se svaki deo Biblije uklapa u ukupnu priču o spasenju.

Iako se sastoji od 66 posebnih knjiga, Biblija je jedinstvena celina koja govori o Božijem spasenju kroz Isusa Hrista. Dobra ekspozicijska propoved objašnjava kako se biblijski tekst o kome se propoveda uklapa u celu Bibliju. Slušaoci će bolje razumeti kako Stari zavet predviđa dolazak Hrista i kako Novi zavet opisuje njegov život, smrt i vaskrsenje, kao i nastanak i rast rane crkve. Shvatanje o tome kako se priča uklapa će na bogat način pokazati razvoj evanđeoskih tema u Pismu i daće slušaocima jasniji osećaj za Božije delo u svetu kroz Hrista.

8. Ekspozicijsko propovedanje budi u slušaocima i (u njihovim pastorima) ljubav prema Bibliji.

Sveto Pismo je „dragocenije od zlata“ i „slađe od meda“ (Psalam 19:10). Kada se Božija reč propoveda, primenjuje i razume, slušaoci razvijaju ljubav prema Bibliji, kao što vole i hranu koja im hrani i jača telo. „O, kako volim tvoj zakon! O njemu povazdan razmišljam“ (Psalam 119:97).

9. Ekspozicijsko propovedanje oprema članove zajednice za ličnu službu prenošenja reči.

Kada se u crkvi propoveda na način koji predstavlja verno čitanje Svetog pisma, članovi zajednice su opremljeni da dele Reč sa drugima. Svrha koju je Bog podario pastorima i učiteljima je da „pripreme svete za delo služenja, za izgradnju Hristovog tela“ (Efescima 4:12).

10. Ekspozicijsko propovedanje daje propovednicima samopouzdanje i autoritet.

Brajan Čapel komentariše: „Propovednici služe s većim žarom, samopouzdanjem i slobodom kada shvate da je Bog skinuo s njih teret duhovne manipulacije. Bog se ne oslanja na dovoljnost naše veštine ili karaktera da bi ostvario svoje ciljeve (2. Kor. 3:5). Svakako da Bog može iskoristiti našu elokventnost i da želi život primeren svetosti onoga o čemu govorimo, ali Njegov Duh koristi samu Reč da ispuni Njegove svrhe spasenja i posvećenja.“

11. Ekspozicijsko propovedanje daje slušaocima pouzdanje da propovednik govori sa Božijim autoritetom, a ne sopstvenim.

Propovedanje Svetog pisma daje zajednicama pouzdanje dok slušaju propoved: shvataju da se propovednik bazira na Božijoj istini, a ne na sopstvenoj inteligenciji. Nepropovedanje Svetog pisma donosi neželjene posledice, kao što piše Džon Makartur: „Nepropovedanje Svetog pisma usmerava ljude s bogocentrične na antropocentričnu perspektivu. Obično narušava poverenje… u Sveto pismo.“

12. Ekspozicijsko propovedanje je zdravorazumsko u svojoj upotrebi Biblije.

Da dobijete pismo od prijatelja poštom, ne biste počeli od sredine, niti biste pročitali samo Vaše dve omiljene rečenice – počeli biste od početka i nastavili da čitate do kraja. Za takvo čitanje napisana je svaka knjiga Biblije. Trebalo bi da pristupamo svakoj knjizi Biblije na isti način u propovedanju.

13. Ekspozicijsko propovedanje naoružava pastvu za duhovnu borbu.

Potrebna nam je istina Svetog pisma da bismo se odbranili od laži koje nam serviraju svet, telo i đavo. Ekspozicijsko propovedanje kroz otkrivanje Biblije oprema crkvu za borbu protiv neprijatelja, tako što je opasava mačem Duha (Efescima 6:17) i daje joj veru koja joj je potrebna kao štit od plamenih strela zloga (Efescima 6:16; Rimljanima 10:17).

14. Ekspozicijsko propovedanje je izazov za duhovni život propovednika.

Propovednici koji teže da izlažu istinu Svetog pisma primeniće njegovu istinu na sopstvene živote. Ekspozicijsko propovedanje pomaže propovednicima da obrate pažnju na sopstveni život i doktrinu (1. Timoteju 4:16), tako što osveštava posvećujućom silom Svetog pisma (Jovan 17:17) i omogućava im da dožive Božiju preobražujuću silu. Propovednik koga je Bog preobrazio privatno će moći bolje da prenese Njegovu istinu javno.

15. Ekspozicijsko propovedanje čini zadatak propovedanja lakšim.

Umesto obaveze pripremanja svežeg materijala iz nedelje u nedelju i godinu za godinom, ekspozicijsko propovedanje daje plan rada i olakšava planiranje propovedi. U izvesnom smislu, srž poruke je već napisana – propovednici samo treba da prouče tekst i napišu jasnu poruku kojom se obznanjuju i primenjuju važne istine iz njega. To takođe olakšava propovednicima dugo služenje na istom mestu – uvek ima nešto novo za propovedanje. (Pored toga, Sveto pismo je puno mnogih moćnih ilustracija koje su osmišljene tako da se zadrže u glavama slušaoca i da snažno prenesu Božiju istinu. Razmotrite Psalam 1 ili Isusove parabole).

16.Ekspozicijsko propovedanje primorava propovednike da se dotaknu neugodnih tekstova iz Svetog pisma.

Umesto da izbegava teške teme, ekspozicijsko propovedanje na prirodan način otvara teške tekstove s kontraverznim temama koji zahtevaju da se propovednici potrude da bi ih razumeli. To je dobro jer je sve Pismo od Boga nadahnuto i korisno (2. Timoteju 3:16). Pristup u kom pokušavamo da ispunimo potrebe koje vidimo među pastvom je neuspešan pošto, za razliku od Boga, svaki pastor ima slepe mrlje što se tiče potreba njegove pastve.

17. Ekspozicijsko propovedanje vrednuje svu Božiju volju.

U Delima apostolskim 20, Pavle tvrdi da je „nije kriv ni za čiju smrt“ jer „nije propustio da objavi svu Božiju volju“ Efescima. Može se zaključiti da bi Pavle, da ih nije podučio svu Božiju volju, bio kriv pred Bogom za neiznošenje istine. Ekspozicijsko propovedanje omogućava samoj Reči da postavi plan i pomaže pastoru da iznese svu Božiju volju.

18.Ekspozicijsko propovedanje sprečava pastore da se konstantno bave njihovom omiljenom temom.

Mnogi pastori imaju temu koja ih interesuje i o kojoj govore u svakoj prilici. To postaje problem kada svaka propoved počne da zvuči isto, naglašavajući pastorovu omiljenu temu, a zanemarujući druge značajne istine. Uzastopno propovedanje kroz knjige u Bibliji postavlja plan propovedanja, umesto da on bude određen pastorovim interesovanjem.

19. Ekspozicijsko propovedanje štiti od lažnih učenja.

Sveto pismo najavljuje lažne učitelje. Jedna od svrha podučavanja i propovedanja Reči je da bi se došlo do hrišćanske zrelosti i da „više ne budemo nejač kojom se poigravaju talasi i koju nosi svaki vetar učenja koje ljudskom prevarom i lukavstvom vodi u zamku zablude“ (Efescima 4:14). Zdrav unos Božije reči s propovedaonice je neophodna preventivna mera protiv lažnih učenja (mada pastiri uvek treba da budu na oprezu).

20. Ekspozicijsko propovedanje propoveda Hrista i za rezultat ima spasenje duša.

​Ne smemo dozvoliti da odlutamo od jednostavne evanđeoske poruke Svetog pisma: Bog spasava grešnike kroz veru u Njegovog sina Isusa Hrista. Svi smo grešnici kojima treba Spasitelj. Isus je jasno naveo u Jovanu 5:39-40 da celo Pismo svedoči za Njega i da će oni koji mu dođu u veri naći život. Kada propovedamo Sveto pismo na ekspozicijski način, propovedamo Spasitelja kome mogu doći grešnici u potrebi i u kome mogu naći večni život. Apostol Pavle je to rekao na drugi način Timoteju, upozoravajući ga da dobro obrati pažnju na svoj život i podučavanje , jer će „to čineći, spasti i sebe i one koji te slušaju“ (1. Timoteju 4:16).
Propovednik: Propovadajte reč! Duše su u igri. Ne smete dopustiti da se oslonite na išta drugo. To je ono što Bog želi, što treba vašim ljudima i ono što će nas na kraju sve učiniti sličnijim Hristu i spasiti naše duše.