Šta je evanđelje?

Drugi članci:

Berk Parsons

10. oktobar 2017.

Čarls Hodž, teolog iz devetnaestog veka sa teološkog fakulteta Prinston je rekao: „Evanđelje je toliko jednostavno da mala deca mogu da ga razumeju, a toliko duboko da studije najmudrijih teologa ne mogu da iscrpe njegova bogatstva.“ Evanđelje je apsoltuna osnova za sve što verujemo i ono je sama srž onoga što mi jesmo kao hrišćani. Međutim, mnogi verujući hrišćani imaju poteškoća da odgovore na ovo jednostavno pitanje: Šta je evanđelje? Kada poučavam, zapanjen sam time koliko mnogo mojih studenata ne znaju da daju biblijski precizno objašnjenje toga šta evanđelje jeste, i šta više, šta evanđelje nije.  Ako ne znamo šta je evanđelje, najjadniji smo od svih ljudi. Jer, ako ne možemo da objasnimo evanđelje, onda ne možemo da ga navešćujemo tako da grešnici mogu da se spasu, u svari onda možda ni sami nismo spaseni. U današnje vreme, postoji bezbroj lažnih evanđelja, kako unutar, tako i van crkve. Mnogo toga što je na hrišćanskoj televiziji i na policama hrišćanskih knjižara, čini evanđelje potpuno nerazumljivim i stoga od njega čini drugo evanđelje, što uopšte nije evanđelje. Međutim, Satana ne može da uništi evanđelje, kao što je Dž. S. Rajl napisao: „On je često neutralisao njegovu korisnost tako što je nešto dodao, oduzeo ili zamenio.“ Od ključnog je značaja da razumemo da samo zbog toga što propovednik govori o Isusu, krstu i raju, to ne znači da propoveda evanđelje. I samo zbog toga što crkva postoji na svakom ćošku, to ne znači da se evanđelje propoveda na svakom ćošku.

U osnovi, evanđelje je vest. To je dobra vest – dobra vest o tome šta je naš trojedini Bog u svojoj milosti ostvario za Njegov narod: Otac je poslao Sina, Isusa Hrista, utelovljenog Boga da živi savršeno, ispuni zakon i umre zastupnički, otkupljujući naš greh, zadovoljavajući Božiji gnev prema nama kako bismo mi izbegli večni pakao i vaskrsao ga iz mrtvih silom Duha Svetoga. To da Bog spasava grešnike je pobedonosna objava. 

Čak iako su Isusovi pozivi poput uzmite svoj krst i sledite me, pokajte se i verujte, odreknite se sebe, i držite moje zapovesti, neophodne zapovesti koje direktno slede navešćivanje evanđelja, one same po sebi nisu dobra vest o tome što je Isus ostvario. Evanđelje nije poziv da radimo napornije kako bismo dosegli Boga – ono je veličanstvena poruka o tome kako je Bog uradio sve stvari na dobro kako bi dosegao nas. Evanđelje je dobra vest, ne dobar savet. Baš kao što je Dž. Grešam Maken napisao: „Prva stvar koja mi je potrebna nije podsticaj, već evanđelje, ne uputstvo da spasim sebe, već poznanje o tome kako me je Bog spasio. Da li ti imaš neku dobru vest? To je pitanje koje tražim da odgovoriš.”

Kopirajt © Ligonier Ministries

Podelite članak: