Dnevno čitanje

Šta vas pokreće na službu?

Vera ima nezasit apetit i želi da doživi što je više moguće Božje blagodati. Stoga ona žuri ka reci kojom Božja blagodat besplatno teče, a to je reka ljubavi.

Koja će nas druga sila naterati da napustimo udobnu dnevnu sobu i prepustimo se nevoljama i patnjama koje ljubav zahteva?

Šta će nas naterati…

  • da pozdravimo stranca, iako smo stidljivi?
  • da priđemo neprijatelju kad smo ozlojeđeni i tražimo pomirenje?
  • da prvi put odvojimo desetak?
  • da kolegama govorimo o Hristu, iako smo snebivljivi?
  • da zovemo komšije da zajedno proučavamo Bibliju?
  • da širimo evanđelje i u drugim kulturama?
  • da stvorimo novu službu za alkoholičare?
  • da žrtvujemo veče i prevezemo nekoga?
  • da se jutrom molimo za obnovu?

Nijedno od ovih zahtevnih dela ljubavi se ne dešava samo od sebe. Njih podstiče novi apetit  − apetit vere za najpotpuniji doživljaj Božje blagodati. Želimo više od Boga. A to želimo više nego što želimo sopstvenu sigurnost i udobnost, lišene svakog nemira.

Vera voli da se oslanja na Boga i da gleda kako čini čuda u nama. Stoga nas vera tera ka reci kojom moć Božje buduće blagodati slobodno teče  − reci ljubavi.

Mislim da je Pavle to imao na umu kad je rekao da treba da sejemo u Duha  (Galatima 6:8). Seme naše energije treba da verom posejemo u brazde za koje znamo da će s Duhom doneti plodove − a to su brazde ljubavi.