Dnevno čitanje

Šta za nas znači vaskrsenje

Ako, dakle, svojim ustima priznaješ da je Isus Gospod i srcem veruješ da ga je Bog vaskrsao iz mrtvih, bićeš spasen. (Rimljanima 10:9)

Šta znači „srcem veruješ da ga je Bog vaskrsao iz mrtvih”?  I Satana veruje da je Bog vaskrsao Isusa iz mrtvih. Video je kad se to desilo. Zato, da bismo odgovorili na naše pitanje, treba da razmislimo o tome šta vaskrsenje znači za ljude koji pripadaju Bogu.

Vaskrsenje znači da je Bog na našoj strani. Cilj mu je da ima čvrsto zajedništvo sa nama. Cilj mu je da prevaziđe svaki naš osećaj ostavljenosti i otuđenosti.

Isusovo vaskrsenje je Božija objava Izraelu i celom svetu, da ne možemo svojim delima otvoriti sebi put u slavu, nego je njegova namera da on sam učini nemoguće da bi nas tamo doveo.

Vaskrsenje je Božije obećanje: svi koji veruju u Isusa naslediće Božiju silu koja nas vodi stazama pravednosti i kroz dolinu smrti.

 Verovati da je Bog vaskrsao Isusa iz mrtvih zato je mnogo više od pukog prihvatanja obične činjenice. Verovati u vaskrsenje znači biti siguran da je Bog na tvojoj strani, da tesno sarađuje sa tobom, da menja tvoj život i da će te spasiti za večnu radost.

Verovati u vaskrsenje znači verovati u sva Božija obećanja o životu, nadi i pravednosti.

To znači biti siguran u Božiju moć i ljubav, toliko da nas ni jedan strah od gubitka onoga što je od ovoga sveta i nikakva pohlepa za dobitkom u ovome svetu neće namamiti da odbijemo da izvršavamo njegovu volju.

U tome je razlika između Satane i svetih. Neka  nam Bog obreže srce, da ga volimo (Ponovljeni zakoni 30:6) i da prebivamo u vaskrsenju njegovog Sina.

Ako ste propustili: