Dnevno čitanje

Strah i pouzdanje u Božiju ljubomoru

Bog je beskrajno ljubomoran na slavu svog imena, i uzvraća strašnim gnevom prema onima čija srca treba da pripadaju njemu, ali streme ka nečemu drugom, poput bračnog druga koji trči za drugim ljubavnikom.

Na primer, u Jezekilju 16:38-40 Bog kaže nevernom Izraelu:

„Sudiću ti kao što se sudi ženama koje počine preljubu i onima koje proliju krv. Predaću te krvnoj osveti moje srdžbe i ljubomornog gneva. Predaću te u ruke tvojim ljubavnicima, i oni će porušiti tvoje humove i razoriti tvoje uzvišice. Strgnuće odeću s tebe i oteti tvoj divni nakit, pa te ostaviti golu i bosu. Onda će protiv tebe dovesti rulju da te kamenuje i iseče mačevima“.

Molim vas da poslušate ovo upozorenje. Božija ljubomora za vašom nepodeljenom ljubavlju i odanošću uvek će imati poslednju reč. Šta god da odmamljuje vašu privrženost prema Bogu prevarljivom privlačnošću, vratiće se da vas ogoli i iseče na komade.

Strašno je iskoristiti vaš Bogomdani život da počinite preljubu protiv Svemogućeg.

Ali za vas koji ste se zaista sjedinili sa Hristom i koji držite svoje zavete da napustite sve ostale i budete odani samo njemu, i živite za njegovu slavu – za vas je Božija ljubomora velika uteha i velika nada.

Budući da je Bog beskrajno ljubomoran na slavu svog imena, bilo čemu i bilo kome ko ugrožava dobrobit njegove verne neveste suprotstaviće se božanska svemoć. To je dobra vest za vernu nevestu – verni Božiji narod.

Božija ljubomora je velika pretnja onima koji su preljubočinci i prodaju svoje srce svetu i Bogu „nabijaju rogove“ (Jakov 4:3-4). Ali njegova ljubomora je velika uteha onima koji drže svoje zavete i postaju stranci i došljaci u svetu.