Dnevno čitanje

Subverzivna jedinica za Spasitelja

Oni povikaše: „Šta hoćeš od nas, Sine Božiji? Jesi li došao da nas mučiš pre određenog vremena?“ (Matej 8:29)

Kada je Isus sreo čoveka opsednutog zlim duhovima u Gadari, oni su povikali: „Šta hoćeš od nas, Sine Božiji? Jesi li došao da nas mučiš pre određenog vremena?“ (Matej 8:29).

Zli duhovi su ovde upućeni u jednu tajnu. Znali su da su osuđeni na propast. Znali su da će Sin Božiji biti pobednik. Ali nisu znali, sve dok se to nije dogodilo, da Hristos dolazi pre vremena konačnog poraza.

Hristos neće čekati kraj rata da povede svoje trupe u borbu. Počeo je da uvodi svoju subverzivnu jedinicu na teritoriju Satane. Obučio je „jedinicu za spasavanje“ da izvodi smele spasilačke operacije. Hristos je isplanirao mnoge taktičke pobede pre vremena konačne strateške pobede.

Shodno tome, dok traje rat možemo preuzeti sledeći način razmišljanja: pošto je propast Satane sigurna, i on to zna, uvek ga možemo podsetiti na to kada nas iskušava da ga sledimo. Možemo se nasmejati i reći: „Poludeo si. Ko želi da udruži snage sa gubitnikom?!”

Crkva je oslobođeni neprijatelj „boga ovoga sveta“ (2. Korinćanima 4:4). Mi smo gerilci i agitatori. Mi smo pobunjenici protiv buntovnog kraljevstva „vladara vazdušnih sila“ (Efescima 2:2).

Nije bezbedno. Ali je uzbudljivo. Mnogi životi se gube. Satanine snage uvek osmatraju naše subverzivne aktivnosti. Hristos je zagarantovao vaskrsenje svima koji se bore do smrti. Ali on nam nije zagarantovao udobnost, niti prihvatanje od sveta, niti napredovanje na neprijateljskoj teritoriji.

Mnogi su rado dali svoje živote na neprijateljskoj teritoriji izvršavajući zadatke za komandanta. Ne mogu zamisliti bolji način od tog da živim – ili umrem!

Ova dnevna pobožnost je odlomak  iz „Pre vremena.“

Ako ste propustili: