Dnevno čitanje

Svaki korak ka Golgoti bio je čin ljubavi

Ljubav smo poznali po tome što je Hristos položio svoj život za nas (1. Jovanova 3:16).

Hristova ljubav prema nama izražena u njegovom umiranju bila je jednako svesna koliko je i njegovo stradanje bilo namerno. Ako je namerom položio svoj život, učinio je to za nas. To je bila ljubav.

„Isus je znao da je došao čas da ode sa ovog sveta k Ocu. Tada je pokazao koliko voli one koji su mu pripadali na ovom svetu, a voleo ih je do kraja“ (Jovan 13:1).

Svaki korak na putu ka Golgoti značio je: „Volim te“.

Stoga, ako osetimo ljubav Hristovu u činu polaganja njegovog života, to će nam pomoći da vidimo koliko je to bilo učinjeno u potpunosti sa namerom.

Pogledajte šta je Isus rekao neposredno nakon nasilnog trenutka u kom je Petar pokušao da rascopa lobanju slugi, ali mu je samo odsekao uvo.

Isus mu tada reče: „Vrati svoj mač u korice, jer svi koji se late mača – od mača će i poginuti. Ili, zar ne misliš da mogu da zamolim svoga Oca, i on će mi odmah poslati više od dvanaest legija anđela? Jer, kako bi se inače ispunilo Pismo koje kaže da tako mora da bude?“ (Matej 26:52-54).

Jedno je reći da su pojedinosti Isusove smrti bile predskazane u Starom zavetu. Ali mnogo je više od toga reći da je sam Isus donosio svoje odluke baš tako da se postara za to da se Sveto pismo ispuni.

To je upravo ono što je Isus rekao da čini u Mateju 26:54. „Mogao bih da izbegnem ovaj jad, ali kako bi se onda ispunilo Pismo, koje kaže da mora tako da bude?“ (prim.prev slobodna Pajperova parafraza ovog stiha)

Drugim rečima, ne biram put kojim bih mogao da idem, jer poznajem Sveto pismo. Znam šta mora da se dogodi da bi se moj narod spasao. Moj je izbor da ispunim sve što je za mene predviđeno u Reči Božijoj. Moj je izbor — na svakom koraku — da volim svoj narod najviše moguće. I želim da osete to. I da budu potpuno sigurni i slobodni i potpuno drugačiji od sveta.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Snag1e Hristove ljubavi i svesne namere njegove smrti.“

Ako ste propustili: