Dnevno čitanje

Svetlo nad svetlom

Ako ste, dakle, vaskrsnuti sa Hristom, tražite ono što je gore – gde Hristos sedi s desne strane Božije. Mislite na ono što je gore, a ne što je na zemlji (Kološanima 3:1-2)

Isus Hristos nas krepi. Razmišljajmo, dakle, o stvarima koje su gore. Hajde da ovog leta ne zamenimo Hrista tričarijama. Kad sa Hrista skrenemo u dokolicu bez Hrista, naša duša počne da umire od žeđi.

U početku nam se možda čini zabavno preskočiti molitvu i zapostaviti Reč. Ali to plaćamo time što postajemo plitki, slabi, podložni grehu, zauzeti besmislicama, površni u odnosima i zastrašujuće nezainteresovani za slavljenje i sve što se tiče Duha.

Ne dajte da vam dolazak leta sparuši dušu. Bog je leto stvorio kao predukus neba, a ne zamenu za njega.

Ako vam poštar donese verenikovo pismo, nemojte da se zaljubite u poštara. Nemojte da se zaljubite u reklamni materijal, pa da posle ne budete u stanju da volite stvarnost koja tek dolazi.

Isus Hristos je osvežavajuće središte leta. On je u svemu prvi (Kološanima 1:18), uključujući tu i odmor i izlete i fudbal i duge šetnje i roštiljanje. On nas ovoga leta poziva: „Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti“ (Matej 11:28).

Da li mi to želimo? To je pitanje. Hristos nam daje sebe onoliko koliko želimo njegovo osveženje. „I tražićete me, i naći ćete me, kad me potražite svim srcem svojim“ (Jeremija 29:13).

Petar nam u vezi s tim kaže: „Pokajte se stoga i obratite se, da vam se izbrišu gresi, da bi od Gospoda došla vremena odmaranja“ (Dela 3:19-20). Pokajanje nije samo okretanje od greha, već i okretanje ka Gospodu, sa srcem koje je otvoreno, puno nade i pokorno.

Kakav bi to letnji stav trebalo da imamo? Kao u stihovima Kološanima 3:1-2: „Ako ste, dakle, vaskrsnuti sa Hristom, tražite ono što je gore – gde Hristos sedi s desne strane Božije. Mislite na ono što je gore, a ne što je na zemlji“.

Ovo je Božja zemlja! Ovo je samo video-reklama stvarnog i večitog leta, gde će biti ovako: „Tom gradu nije potrebno sunce, ni mesec, da mu svetle, jer ga slava Božija obasja, i Jagnje je njegovo svetilo“ (Otkrivenje 21:23).

Letnje sunce nas samo podseća na sunce koje će tek doći, a to je Božja slava. Leto služi da nam to pokažel Da li želite da imate oči da vidite? Gospode, daj nam da vidimo svetlo nad svetlom.

Ako ste propustili: