Članci
Pretraga
Članci
1 2 3 8 9 10

O ČLANCIMA

Projekat Timotej služi crkavama u Srbiji kroz objavljivanje hrišćanskih članaka

Projekat Timotej prevodi i objavljuje članke sa nekoliko sajtova kao što su The Gospel Coalition, 9Marks, Ligonier i slični. PT ima dozvolu za prevod i objavljivanje svih članaka na ovom sajtu.

Cilj nam je takođe da objavljujemo članke domaćih autora i nadamo se da će njihov broj u budućnosti sve više rasti.