Dnevno čitanje

Temelj naše sigurnosti

…braćo… što vas je Bog od početka izabrao za spasenje posvećenjem Duha i istinitom verom. (2. Solunjanima 2:13)

Biblija kaže da smo odabrani − da nas je Bog odabrao − u Hristu još pre stvaranja zemlje (Efescima 1:4), pre nego što smo učinili bilo šta dobro ili loše (Rimljanima 9:11). Zato je u najstrožem smislu naš izbor bezuslovan. Nismo odabrani ni na temelju naše vere, ni zbog naše poslušnosti. Ni na koji način to nismo zaslužili.

S druge strane, desetine odlomaka iz Biblije govore o našem konačnom spasenju (naspram našeg odabira u večnoj prošlosti) kao o uslovu za promenu u srcu i životu. Zato se postavlja pitanje: kako da budem siguran da ću istrajati u veri i svetosti, što mi je neophodno da bih nasledio večni život?

Odgovor glasi: to uverenje je ukorenjeno u našem izboru. Druga Petrova 1:10 kaže: „Postarajte se još više da učvrstite svoj poziv i izbor; ako, naime, to činite, nećete se nikad spotaći“. Božanski izbor je osnova njegove rešenosti da me spasi i stoga će on u svojoj posvećujućoj milosti delovati u meni da dovrši ono što je započela njegova blagodat koja me je izabrala.

To je značenje novog zaveta. Svako ko veruje u Isusa je sigurni uživalac novog zaveta, jer je Isus u Luki 22:20 rekao: „Ova čaša je novi savez mojom krvlju koja se proliva za vas “. To jest, svojom krvlju ja osiguravam novi zavet za sve koji mi pripadaju.

U novom zavetu Bog ne daje jednostavno zapovest da budemo poslušni − on nam to i omogućava. „I obrezaće Gospod Bog tvoj srce tvoje i srce semena tvog, da bi ljubio Gospoda Boga svog iz svega srca svog i iz sve duše svoje, da budeš živ“ (5. Mojsijeva 30:6). „I duh svoj metnuću u vas, i učiniću da hodite po mojim uredbama i zakone moje da držite i izvršujete“ (Jezekilj 36:27; uporedi sa 11:20). To su novozavetna obećanja.

Izbor je večna Božja posvećenost da učini to za svoj narod. Izbor, dakle, garantuje da će Bog one koje je opravdao po veri sigurno proslaviti (Rimljanima 8:30). To znači da će u nama neizostavno ispuniti sve uslove koji su potrebni da bismo bili proslavljeni.

Izbor je krajnji temelj naše sigurnosti jer je Bog, pošto je rešen da nas spasi, takođe voljan da omogući sve što je za to spasenje potrebno.

Ako ste propustili: