Dnevno čitanje

Velika tajna braka

„Zato će čovek ostaviti oca i majku i sjediniti se sa svojom ženom, i dvoje će biti jedno telo.“ To je velika tajna, a ja govorim o Hristu i Crkvi. (Efescima 5:31-32)

Kada se Bog dao na posao stvaranja muškarca i žene da bi uspostavio jedinstvo braka, on nije bacao kocku, vukao slamku ili bacao novčić da vidi u kakvom međusobnom odnosu  oni mogu biti. On je brak stvorio sa namerom da oslika odnos  između svog Sina i crkve, što je čitavu večnost planirao.

Prema tome, brak je tajna – on sadrži i skriva značenje  daleko veće od onoga koje vidimo spolja. Bog je stvorio čoveka kao muško i žensko i uredio je brak tako da večni odnos  zaveta između Hrista i njegove crkve bude oslikan u jedinstvu braka.

Kao što je napisao Džefri Bromili: „Kao što je Bog  čoveka stvorio prema svojoj slici, tako je brak stvorio prema  slici svog večnog braka sa svojim narodom.“

Zaključak koji Pavle izvodi iz ove tajne jeste da uloge  muža i žene nisu proizvoljno dodeljene, već su ukorenjene u  svojstvenim ulogama Hrista i njegove crkve. Oni među nama  koji su u braku treba neprestano da razmišljaju o tome koliko je tajanstveno i divno što nam Bog u braku pruža privilegiju da u braku oslikavamo čudesne božanske stvarnosti beskrajno veće od nas samih.

To je temelj obrasca ljubavi koji Pavle opisuje u vezi sa brakom. Nije dovoljno reći da svaki od supružnika treba da  teži za sopstvenom radošću u radosti onog drugog. Takođe je važno reći da muževi i žene treba svesno da preslikavaju odnos koji je Bog namenio za Hrista i crkvu.

Nadam se da ćete ovo ozbiljno shvatiti bez obzira da li ste sami ili u braku, stari ili mladi. Otkrivenje Hrista koji čuva savez i njegove crkve koja čini isto, zavisi od toga.

Ako ste propustili: