Dnevno čitanje

Vladar nad prirodom

Kocka se baca u krilo, ali od Gospoda je svaka njena odluka. (Poslovice 16:33)

Savremenim jezikom: kocka se baca na sto, a Bog odlučuje na koji će broj pasti.  Drugim rečima, nijedan događaj nije toliko beznačajan da ga Bog ne upotrebljava da ostvari svoj cilj. “Zar se dva vrapca ne prodaju za jedan asarion (najmanje vredan novčić)?” rekao je Isus “A nijedan od njih ne pada na zemlju bez vašega Oca. Pa vama je i sva kosa na glavi izbrojana.” (Matej10:29-30)

Svako kocka bačena u Las Vegasu, svaka sićušna ptičica koja padne mrtva u hiljadama šuma – sve je to na Božiju zapovest.

U Knjizi o Joni čitamo da Bog zapoveda ribi da proguta čoveka (1:17), lozi da izraste za jedan dan i napravi hlad (4:6) i crvu  da podgrize lozu i tako je uništi (4:7).

A veoma visoko, iznad života riba i crva, na nebu svoje mesto zauzimaju zvezde i na njemu ostaju po Božijoj zapovesti.

“Podignite pogled ka nebesima i pogledajte: Ko je sve to stvorio? Onaj koji izvodi vojsku  zvezda, jednu po jednu, i svaku po imenu zove. Zbog njegove velike sile i silne snage nijedna ne nedostaje.” (Isaija 40:26)

Koliko će više onda pod Božijom zapovešću biti prirodni događaji u ovom našem svetu – od vremenskih prilika do prirodnih katastrofa,  bolesti i smrti.

On je zapovedio
Suncu i zvezdama
Da poslušno svetle
Na putu svom.
I brda i planine,
I izvori i reke
i morske dubine
Objavljuju:
On je Bog.
(iz hrišćanske pesme “Let All Things Now Living,” Katherine Davis)

Hajde, dakle, da i mi živimo mirno i sa strahopoštovanjem, znajući da ni jedan prirodni događaj nije izvan Božije mudre i dobre svrhe i da on savršeno vlada nad svime  što je stvorio.

Ako ste propustili: