Dnevno čitanje

Za šta smo stvoreni

Jer Hristos je jednom zauvek umro za grehe – pravedan za nepravedne – da vas dovede Bogu. (1. Petrova 3:18)

Najveća dobrobit radosne vesti, to jest evanđelja, je uživanje u zajedništvu sa samim Bogom. To se jasno vidi iz 1. Petrove 3:18 iz izraza „da vas dovede Bogu”. Isus je za to umro. Svi ostali darovi evanđelja postoje da bi omogućili ovaj najvažniji.

1. Oprošteno nam je da nas naša krivica ne bi razdvajala od Boga.

2. Opravdani smo da  nas naša osuda ne bi razdvajala od Boga.

3.  Isus je umilostivio Boga da njegov gnev ne bi više postojao kao prepreka između nas i Boga, našeg Oca.

4. Već sada nam je darovan večni život, a  vaskrsenjem ćemo dobiti i nova tela, da bismo mogli zauvek da budemo sa Bogom i da do pune mere uživamo u njemu.

Ispitajte svoje srce. Zašto želite oproštenje? Zašto želite da budete opravdani? Zašto želite da se Božiji gnev stiša? Zašto želite večni život? Da li odlučno kažete: „Zato što želim da uživam u Bogu sada i zauvek”?

Krajnji ishod ljubavi koju nam Bog iskazuje kroz evanđelje jeste da nam Bog  daje na dar sebe samog. Stvoreni smo za to. To je ono što smo izgubili zbog svog greha i to je ono što je Hrist došao da obnovi.

„Pokazaćeš mi stazu života, svojim licem radošću me ispuniti,  tebi zdesna milinom večnom.” (Psalam 16:11)

Ako ste propustili: