Dnevno čitanje

Zapovest koja stvara

Jer sve što se izlaže svetlosti, postaje svetlost. Zato kaže: „Digni se, ti što spavaš, ustani iz mrtvih, i Hristos će te obasjati!“ (Efescima 5:14)

Kada je Isus zapovedio Lazaru da ustane iz mrtvih, kako je Lazar pokazao da je poslušao tu zapovest? U Jovanu 11:43 piše: „Nakon što je [Isus] ovo rekao, Isus snažno povika: ‘Lazare, izađi napolje!’“ To je bila zapovest upućena mrtvom čoveku. U sledećem stihu piše: „Mrtvac izađe. Ruke i noge su mu bile uvijene u pogrebne povoje, a lice obmotano ubrusom“ (Jovan 11:44).

Kako je Lazar to uradio? Kako mrtvac može poslušati zapovest da oživi? Čini se da je odgovor sledeći: ta zapovest ima silu da stvori novi život. Biti poslušan toj zapovesti znači uraditi ono što živi rade.

Ovo je izuzetno važno. Božija zapovest: „Ustani iz mrtvih!“ nosi u sebi silu koja je nama potrebna da bismo je poslušali. Toj zapovesti se ne pokoravamo stvarajući novi život. Pokoravamo joj se tako što radimo ono što živi rade – Lazar je izašao. Uzdigao se. Otišao je do Isusa. Božiji poziv stvara život. Mi se odazivamo u sili onoga što taj poziv stvara.

U Efescima 5:14 Pavle kaže: „Digni se, ti što spavaš, ustani iz mrtvih, i Hristos će te obasjati!“ Kako poslušati zapovest da se probudiš iz sna? Ako je u vašoj kući prisutan otrovni ugljen monoksid, a neko poviče: „Probudi se! Spasi se! Izađi!“, nećete poslušati zapovest tako što ćete sami sebe probuditi. Vas će probuditi glasna i moćna zapovest. Nju ćete poslušati tako što ćete uraditi ono što budni ljudi rade kada su suočeni sa opasnosću – ustaćete i izaći ćete iz kuće. Poziv dovodi do buđenja. Vi se odazivate u sili onoga što je poziv stvorio – budnost.

Verujem da je ovo objašnjenje za to što Biblija govori paradoksalne stvari o novom rođenju, naime da moramo da načinimo sebi nova srca, a Bog je taj koji stvara novo srce. Na primer:

5. Mojsijeva 10:16: „Zato obrežite svoje srce i ne ukrućujte više vratove.“ 

5. Mojsijeva 30:6: „Gospod, Bog tvoj, obrezaće tvoje srce i srce tvog potomstva, kako bi voleo Gospoda, Boga svoga, svim svojim srcem i svom svojom dušom, da bi živeo.“

Jezekilj 18:31: „Odbacite od sebe sve prestupe koje ste počinili i načinite sebi novo srce i novi duh!“

Jezekilj 36:26: „Daću vam novo srce i novi duh ću staviti u vas.“

Jovan 3:7: „Treba da se nanovo rodite.“ 

1. Petrova 1:3: „koji [Bog] nas je…ponovo rodio.“

Način na koji se povinujemo zapovesti da se rodimo jeste da prvo iskusimo Božiji dar života i daha, a da potom učinimo ono što živi ljudi koji dišu rade: da zavapimo Bogu u veri, zahvalnosti i ljubavi. Kada Božija zapovest dođe sa stvarajućom, preobraćujućom silom Svetog Duha, ona daje život. A na nama je da verujemo, da se radujemo i da se pokoravamo.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Kako se povinovati zapovesti da budeš rođen?“

Ako ste propustili: