Dnevno čitanje

Žar za Boga i za istinu

A šta ako su neki bili neverni? Hoće li Bog zbog toga prestati da bude veran? Nikako! Pre će biti da je Bog veran, a da je svaki čovek lažljivac, kao što u Svetom pismu piše: „Tako ćeš se opravdati svojim rečima, i pobediti kada te okrive.“ (Rimljanima 3:3-4)

Naša briga za istinu je neizbežan izraz naše brige za Boga. Ako Bog postoji, onda je on mera svih stvari, a ono što on misli o svim stvarima je merilo onoga šta mi treba da mislimo.

Ne mariti za istinu znači ne mariti za Boga. Voleti strastveno Boga znači strastveno voleti istinu. Biti usredsređen na Boga u životu znači biti vođen istinom u službi. Ono što nije istina nije od Boga.

Razmislite o ova četiri naslova sabranih tekstova o Bogu i istini:

1) Bog je istina

Rimljanima 3:3-4 (Bog Otac): „A šta ako su neki bili neverni? Hoće li Bog zbog toga prestati da bude veran? Nikako! Pre će biti da je Bog veran, a da je svaki čovek lažljivac.“

Jovan 14:6 (Bog Sin): „Isus mu reče: „Ja sam Put i Istina i Život. Niko ne dolazi k Ocu osim po meni.““

Jovan 15:26 (Bog Sveti Duh): „A kada dođe Pomagač-Utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duha istine, Duh koji od Oca ishodi – on će svedočiti za mene.“

2) Ne voleti istinu je večno pogubno

Druga Solunjanima 2:10: Zli će nestati „zato što nisu prihvatili ljubav prema istini da bi bili spaseni.“

3) Hrišćanski život je zasnovan na poznavanju istine

Prva Korinćanima 6:15-16: „Zar ne znate da su vaša tela udovi Hristovi? Hoću li, dakle, uzeti udove Hristove i učiniti ih udovima bludničinim? Nikako! Ili, zar ne znate da onaj koji prione uz bludnicu postaje jedno telo s njom?

4) Hristovo telo je izgrađeno istinom u ljubavi

Kološanima 1:28: „Njega mi navešćujemo, opominjući i učeći svakog čoveka sa svom mudrošću, da bi svakoga doveli do zrelosti u Hristu.“ 

Neka nam Bog da žar za Njega i za istinu.

Ova dnevna pobožnost je odlomak iz „Zašto je tako ključno biti vođen istinom.“

Ako ste propustili: