Dnevno čitanje

Zaratite protiv nevere

Kad se zabrinem što starim, borim se protiv nevere obećanjem: „I kada ostarite, ja sam On, i kada vam kosa osedi, ja ću vas podupirati. Ja sam vas načinio i ja ću vas nositi, ja ću vas podupirati i ja ću vas izbavljati” (Isaija 46:4).

Kad se zabrinem da ću umreti, borim se protiv nevere obećanjem: „Jer niko od nas ne živi za sebe i niko ne umire za sebe. Ako živimo, za Gospoda živimo, i ako umiremo, za Gospoda umiremo. Živimo li, dakle, ili umiremo, Gospodu pripadamo. Jer Hristos je zato umro i oživeo, da bi i mrtvima i živima bio Gospod” (Rimljanima 14:7-9).

Kad se zabrinem da ću doživeti brodolom vere, borim se protiv nevere obećanjem: „Onaj koji je u vama započeo dobro delo, dovršiće ga do Dana Hrista Isusa.” (Filipljanima 1:6) i obećanjem: „Zato on i može sasvim da spase one koji njegovim posredstvom prilaze Bogu, jer zauvek živi da za njih posreduje“(Jevrejima 7:25).

Pridružite mi se u ovoj borbi! Hajde da zaratimo, ne protiv drugih ljudi, nego protiv sopstvene nevere. Nevere u Božija obećanja, koja je koren svake brige i postaje koren i mnogih drugih greha. Mač Duha je reč Božija, kaže Pavle (u Efescima 6:17). Štit kojim gasimo Satanine plamene prevare je vera (Efescima 6:16) – vera u Božiju reč. Zato uzmite štit u levu, a mač u desnu ruku, i hajde da bijemo dobar boj vere.

Uzmite Bibliju, zamolite Svetog Duha da vam pomogne,  poređajte Božija obećanja u svoje srce i bijte dobar boj – da biste verom živeli u budućoj milosti.