Dnevno čitanje

Živite verujući u Božiju suverenu moć

Svemoćni Bog pruža nam večno, nerazrušivo utočište u beskonačnoj Božijoj slavi – ma  šta  se događalo na zemlji. U to smo uvereni i to postaje izvor i sila  beskompromisne pokornosti Božijem pozivu.

Ništa ne oslobađa, ne osnažuje i ne uzbuđuje kao istina da je Svesilni Bog vaše utočište – ceo dan, svaki dan, kroz sva obična i neobična životna iskustva.

Kad bismo u to verovali, kad bismo dozvolili da nas obuzme istina o Božjoj svemoći, kako bi se promenio naš život i naše služenje! Kako ponizni i moćni bismo postali, za ispunjenje Božijih spasonosnih nauma!

Božija svemoć je utočiište za Božije ljude. I kad zaista verujete u to da je vaše utočište sam Bog Svesilni, osećate radost i imate obilje slobode i moći koje se preliva u život beskompromisne pokornosti Isusu Hristu.

Božija svemoć pobuđuje poštovanje, daje nagradu i pruža utočište ljudima koji su sa njim u savezu.

Pozivam vas da prihvatite njegove uslove da biste sklopili savez milosti sa njim.

Odvratite se od greha, verujte u Gospoda Isusa Hrista i svemoć Boga Svesilnog uneće poštovanje u vašu dušu, nadoknaditi štetu koju su vam naneli neprijatelji i pružiti utočište koje vam spasava život – zauvek.