Dnevno čitanje

Život zavisi od Božije reči

„Privijte srce svoje k svim rečima koje vam ja danas zasvedočavam, i kazujte ih sinovima svojim da bi držali sve reči ovog zakona i tvorili ih. Jer nije prazna reč da za nju ne marite, nego je život vaš.“ (Ponovljeni zakon 32:46-47)

Reč Božija nije trivijalnost, ona je pitanje života i smrti. Ako se prema Svetom pismu odnosite kao prema praznim rečima, gubite život.

Čak i naš fizički život zavisi od Božije reči, zato što smo kroz njegovu Reč stvoreni (Psalam 33:6; Jevrejima 11:3) i „On sve nosi svojom silnom rečju“ (Jevrejima 1:3). Naš duhovni život počinje sa Božijom rečju: „Po svojoj volji on nas je rodio istinitom rečju“ (Jakovljeva poslanica 1:18). „Preporođeni ste… živom i postojanom rečju Božijom“ (1. Petrova 1:23).

Ne samo da počinjemo da živimo kroz Božiju reč, već i nastavljamo da živimo kroz nju: „Neće čovek živeti o samom hlebu, nego od svake reči koja izlazi iz usta Božijih“ (Matej 4,4 i Ponovljeni zakon 8:3). Naš fizički život je stvoren i održava se kroz Božiju reč, a naš duhovni život podstiče i održava Božija reč.

Koliko priča se može skupiti da posvedoči o sili Božije reči koja daje život!

Zaista, Biblija nije „prazna reč za vas“ – ona je vaš život! Temelj sve radosti je život. Ništa nije temeljnije nego prosto postojanje, naše stvaranje i naše održanje. Sve to je zahvaljujući sili Božije reči. Istom tom silom Bog je progovorio u Svetom pismu da bi stvorio i da bi održavao naš duhovni život. Prema tome, Biblija nije prazna reč, već sam vaš život – iskra vaše radosti!

Ako ste propustili: