Knjige

Uloga zajednice u obraćenju

Džonatan Liman

Kako povezati evangelizaciju i crkvu

Džonatan Liman

Potcenjena pastorska sila koja se krije u ispravnoj doktrini obraćenja

Džonatan Liman

Ponovno otkrivanje crkve

Kolin Hansen, Džonatan Liman