Propovedaj Reč

Radionica ekspozicijskog propovedanja

Program „Propovedaj Reč“ je radionica ekspozicijskog propovedanja koju organizuje Projekat Timotej

Propovedaj Reč

     Program traje četiri godine, tokom kojih se učesnici dva puta godišnje okupljaju na trodnevnim radionicama, gde u maloj grupi – od deset do dvadeset ljudi – zajedno proučavaju Božiju reč i uče kako da je propovedaju odražavajući Božije pastirsko srce.

​     Radionice su usredsređene na dve oblasti:

     ➢ Kako propovedati – učesnici će proširiti svoje znanje i unaprediti veštine proučavanja Božije reči i propovedanja i poučavanja iz nje. Govorićemo o osnovama tumačenja Biblije (hermeneutici) i važnosti vernog izlaganja Božije reči.

     ➢ Kako vršiti pastirsku službu – govorićemo o biblijskom modelu službe koji se temelji na Božijem srcu i obrađuje pojmove poput predvođenja služenjem, poniznosti i otvorenosti, odgoju drugih vođa i službi novog saveza.

     Učesnici na svakoj radionici zajedno proučavaju jednu biblijsku knjigu, slušaju pouke predavačâ, uče jedni od drugih i vežbaju upotrebu naučenih načela proučavanja i propovedanja Svetog pisma. Radionice su veoma žive, s mnogo interakcije među učesnicima, s pitanjima i odgovorima, raspravama i osvrtima na urađeno.

     Ovaj nastavni program će pomoći učesnicima da naučeno prenesu i na druge, na one „koji će biti sposobni i druge da pouče“ (2. Timoteju 2,2), stvarajući i proširujući mrežu propovednikâ koji verno propovedaju Reč.