Propovedanje

Ekspozicijsko propovedanje

Propovedaj Reč

Radionica ekspozicijskog propovedanja

Radionica „Propovedaj Reč“ je program obuke u ekspozicijskom propovedanju koji organizuje Projekat Timotej s ciljem da pastirima i učiteljima u lokalnim crkvama pruži priliku da rastu u proučavanju i poučavanju Božije Reči.

     Program traje četiri godine, tokom kojih se učesnici dva puta godišnje okupljaju na trodnevnim radionicama, gde u maloj grupi – od deset do dvadeset ljudi – zajedno proučavaju Božiju reč i uče kako da je propovedaju odražavajući Božije pastirsko srce.

Šta je cilj radionice ekspozicijskog propovedanja?

     Cilj nam je da proširimo svoje znanje i unapredimo veštine proučavanja Božije reči i propovedanja i poučavanja iz nje. Govorićemo o osnovama tumačenja Biblije (hermeneutici) i važnosti vernog izlaganja Božije reči.

     Učesnici na svakoj radionici zajedno proučavaju jednu biblijsku knjigu, slušaju pouke predavačâ, uče jedni od drugih i vežbaju upotrebu naučenih načela proučavanja i propovedanja Svetog pisma. Radionice su veoma žive, s mnogo interakcije među učesnicima, s pitanjima i odgovorima, raspravama i osvrtima na urađeno.

     Ovaj nastavni program će pomoći učesnicima da naučeno prenesu i na druge, na one „koji će biti sposobni i druge da pouče“ (2. Timoteju 2,2), stvarajući i proširujući mrežu propovednikâ koji verno propovedaju Reč.

Propovedaj Reč