Blag i smeran

Hristovo srce prema grešnicima i patnicima

Dejn Ortlund

Hrišćani znaju da ih Bog voli, ali lako pomisle da je stalno razočaran i ozlojeđen, pa čak možda i da je blizu toga da odustane od njih. Zbog toga se mnogo  — i s pravom  — usredsređuju na ono što je Isus učinio da umiri Božiji gnev zbog greha. Ali šta Isus Hristos zaista oseća prema svom narodu koji čini grehe i pada?

Ova knjiga nam skreće pažnju na Evanđelje po Mateju 11, gde je Isus, čeznući da njegov narod u njemu nađe odmor, rekao o sebi: „Ja sam blag i smeran u srcu.” Evanđelje teče iz najveće dubine Božijeg srca, iz njegovih osećanja prema njegovom narodu, iz srca nežne ljubavi prema grešnicima i patnicima.

Poglavlja ove knjige uvode nas u dubinu sâmog Hristovog srca, u njegova osećanja prema grešnicima, zaranjajući duboko u biblijske odlomke koji otkrivaju kakav je Hristos i ohrabrujući čitaoce Hristovim osećanjima prema njegovom narodu. Njegovo srce, koje čezne za grešnicima, teši i hrabri čitaoce u usponima i padovima života.

Blag i smeran

400 рсд

O piscu
Dejn Ortlund

Dejn Ortlund služi kao vodeći pastir prezbiterijanske crkve iz Napervila u Ilinoju. Jedan je od urednika nizova Knowing the Bible i Kratke pouke iz biblijske teologije, kao i pisac nekoliko knjiga.

O knjizi

Uvod
1 Njegovo srce
2 Njegovo srce na delu
3 Hristova radost
4 Može da saoseća
5 Može da bude blag
6 Neću odbaciti
7 Šta bude naši gresi
8 Može sasvim da spase
9 Zastupnik
10 Lepota Hristovog srca
11 Hristov emotivni život
12 Nežni prijatelj
13 Zašto Duh?
14 Otac milosti
15 Njegova „prirodna“ i „strana“ dela
16 Gospod, Gospod
17 Njegovi putevi nisu naši putevi
18 Ustreptala utroba
19 Bogat u milosti
20 Naša srca zadojena zakonom i njegovo velikodušno srce
21 Voleo nas je onda, voleće nas i sad
22 Dokraja
23 Zauvek u njegovom srcu
Pogovor
Zahvalnost
Prilagođena imena
Opšti indeks
Biblijski indeks

Oblast:
   Bog; Hrišćanski život;
Povez:
   Meki povez
Broj strana:
   240
Format:
    18cm
Godina izdanja:
    2022.
Prevodilac:
    Matej Delač
ISBN:
    978-86-81162-39-2

Ova knjiga izdata je u saradnji sa Baptističkom teološkom školom u Novom Sadu.

Jelena Aćić

Knjiga Blag i smeran pokazuje najdublje delove Božijeg srca za njegovu decu. Verni ljudi koji osećaju teret života, oni koji su umorni od greha, opterećeni bolom, izdajom, naći će odmor na stranicama ove knjige kojoj je centralna poruka evanđelje.
Kao što je Isus rekao: Ja sam blagog i smernog srca (Matej 11:29). Cela knjiga je pisana za Božiju decu, za one koji su mu verni uprkos svim problemima. Knjiga nas vodi u dubine Božije ljubavi koju on ima za svoj narod. Poznata je činjenica da Bog crkvu gleda očima ljubavi koju ima za Isusa. Stoga treba da se zapitamo kakvom ljubavlju Bog voli Isusa? Tek kada vidimo ljubav Boga Oca prema Sinu, ćemo shvatiti kolika je njegova ljubav prema slabim i grešnim hrišćanima. Evanđelje pokazuje koliko je Božija zavetna ljubav za njegov narod velika, jer se grešnici spasavaju zbog Hristove ljubavi koja je pokazana na krstu.
Kroz dvadeset tekstova iz Starog i Novog Zaveta ćete naći samu suštinu milosrdnog Boga, kao i citate vernih ljudi iz istorije koji su živeli svoje živote sa pogledom na Božiju bezgraničnu ljubav. Duboka Božija ljubav bez kraja natopiće vaše srce dok budete čitali svako poglavlje ove knjige. Svako poglavlje prikazuje evanđelje iz različitog ugla, kako bi pokazala svu njegovu lepotu i pružila hrišćanima utehu. Kada Bog gleda na svoju crkvu on ne gleda grešne ljude sa gnevom u očima, cinizmom, ili razočarenjem, već očima ljubavi i istinske brige.
Kad bi hrićani češće razmišljali o Božijoj ljubavi za njih, o istini da su usvojeni i primljeni u Božiju porodicu, tada bi lakše podnosili život u grešnom svetu. Crkva bi više rasla i postajala sve sličnija Isusu, a mnoga iskušenja na greh bi bila pobeđena. Rečima samog autora: Satanina najveća pobeda u vašem životu možda nije taj greh u kom redovno uživate, nego mračne misli o Božijem srcu zbog kojih se tom grehu zapravo i prepuštate i zbog kojih ste hladni prema Bogu nakon što ga počinite (Blag i smeran, strana 158).
Druge knjige

Čovekocentrično hrišćanstvo

Zoran Tornjanski

Bog nas zadivljuje

Džon Pajper

Poniznost

Č. Dž. Mahejni

Otkrijte dobar život

Tim Sevidž

Obraćenje

Majkl Lorens