Šta je evanđelje?

Greg Gilbert

„Usred ove savremene hrišćanske kulture, koju karakteriše bujica nejasnoća kad je reč o glavnim načelima naše vere, Greg Gilbert nam je dao portret evanđelja jasan onima koji veruju i ubedljiv onima koji tek treba da poveruju. Knjiga Šta je evanđelje? obiluje citatima iz Reči, usmerena je na krst i uzvisuje Boga; držaće vas prikovanima uz sebe, a u vašem srcu će potpaliti plamen ljubavi prema Bogu koji nas svojom milošću i evanđeljem spasava na svoju slavu.”

Dejvid Plat, vodeći pastor crkve
Bruk Hils u Berminghamu (Alabama)

„Ova knjiga nam pruža biblijski verno objašnjenje evanđelja i uči hrišćane da uoče svako odstupanje od te slavne poruke. Žarko bih želeo da ovu knjigu poseduje svaki pastor i član crkve.”

Č. Dž. Mahejni, Služba Bezgranična milost

šta je evanđelje? featured img

400 рсд

O piscu
Greg gilbert

Greg Gilbert (Magistar teologije, Teološki fakultet južnih baptista) je vodeći pastor Baptističke crkve u Trećoj Aveniji u Luivilu (Kentaki). Napisao je knjige Šta je evanđelje, Zašto verovati Bibliji i Ko je Isus?

O knjizi

Uvod u ediciju
Predgovor
Uvod

1 Kako pronaći evanđelje u Bibliji
2 Bog, pravedni stvoritelj
3 Čovek grešnik
4 Isus hristos spasitelj
5 Reakcija – vera i pokajanje
6 Carstvo
7 Krst je u središtu svega
8 Sila eanđelja

Izjave zahvalnosti

Oblast:
    Sistematska teologija; Evanđelje; Evangelizacija
Povez:
   Meki povez
Broj strana:
   130
Format:
    21cm
Godina izdanja:
    2023.
Prevodilac:
    Maja Lilić
ISBN:
    978-86-81162-54-5

Jelena Aćić
Neki bi rekli da je evanđelje relativno, i da za svaku osobu postoji evnađelje koje će ga dotaći. „Poveruj u Isusa i on će ti dati…“, „problemi će nestati“ ili „Isus je ključ uspeha za život“. Evanđelje je istina koja se najviše skrnavi u hrišćanstvu. Evanđelje se pominje, deli sa nevernima, a ipak se jako retko čuje. Pravo evanđelje ima silu da menja živote ljudi, da donosi novi život i da oslobodi od svake sile greha. Čitanje o evanđelju je od krajnje važnosti za svakog hrišćanina, a ova knjiga će obučiti mnoge. U svetu gde svaka istina vodi do Boga, knjiga “Šta je evanđelje” vraća na put preko krsta do bogočoveka Isusa, njegov život i smrt kao zamenu za grešnike.
Druge knjige

Čitanje Biblije jedan na jedan

Dejvid Helm

Slobodni od krivice

Timoti S. Lejn

Čežnja za Bogom

Džon Pajper

Evanđelje o Isusu Hristu

Pol Vošer