Članci

O ČLANCIMA

    Projekat Timotej služi crkavama u Srbiji kroz objavljivanje hrišćanskih
    članaka

Projekat Timotej prevodi i objavljuje članke sa nekoliko sajtova kao što su The Gospel Coalition, 9Marks, Ligonier i slični. PT ima dozvolu za prevod i objavljivanje svih članaka na ovom sajtu.

Cilj nam je takođe da objavljujemo članke domaćih autora i nadamo se da će njihov broj u budućnosti sve više rasti.

Knjige u izdanju Projekta Timotej

Prevazilaženje anksioznosti

Dejvid Paulison

Istraži dublje

Najdžel Bajnon, Endru Sač

Kontrola besa

Dejvid Paulison

Evanđelje

Rej Ortlund