Ključ ka produktivnosti motivisanoj evanđeljem

Drugi članci:

Met Perman

12. april 2016.

Produktivnost je problem koji svakodnevno utiče na svakoga od nas. Ko od nas nije bio preplavljen imejlovima, frustriran jer na kraju dana nije obavio ni jednu isplaniranu dužnost, ili je po ko zna koji put odlagao početak nekog važnog zadatka?
Postoje mnoge dobre strategije i saveti za bolju organizaciju. Međutim, postoji jedna stvar na koju često ne obraćamo pažnju: šta Bog ima da kaže o obavljanju dužnosti i produktivnosti? Ovo je važno pitanje, jer mi kao hrišćani bi trebalo da gledamo na sve oblasti svojih života – ne samo neke – sa biblijske tačke gledišta. Pošto je evanđelje suština Biblije, trebalo bi da gledamo na sve oblasti života na način koji evanđelje stavlja u centar. Dakle šta se dešava kada gledamo na problem planiranja vremena i obavljanja dužnosti sa tačke gledišta evanđelja? Pojavljuje se iznenađujući uvid.

Motivi ispred strategija
Prvu stvar koju treba da znamo je to da Bog ne prezire savete i taktike za produktivnost. On je na kraju krajeva taj koji ih je stvorio (barem one dobre). Međutim, biti produktivan zahteva više od pravih saveta i taktika. Kada uzmemo u obzir Boga, vidimo da su motivi za našu produktivnost važniji od naših strategija. Većina pristupa produktivnosti ne zauzima ovakvo gledište. Ono je ipak suština za istinski produktivan život, jer ako Bog postoji onda on donosi krajnju odluku da li je nešto što radimo produktivno (Matej 25,14-30; Rimljanima 14,12), i on ispituje srce.

Vodeći princip
Vodeći princip u svim stvarima koje obavljamo bi trebalo da bude dobro drugih. Kao što je Isus stavio naše potrebe ispred svojih, čak do tačke smrti na krstu (Filipljanima 2,5-11), tako i mi treba da gledamo dobro drugih u svemu što radimo stavljajući ih ispred sebe (Filipljanima 2,3-4). To treba da radimo jer nas je Bog prihvatio na temelju evanđelja, a na da bi smo bili prihvaćeni (Efescima 2,8-10). Na kraju, ljubav treba da bude naš glavni motiv u svemu što radimo. Pavle ovo jednostavno govori: “Sve činite u ljubavi.” (1. Korinćanima 16,14; Galaćanima 5,6).

Ljubav na delu
Lako je ovu zapovest odvojiti od svakodnevnog toka našeg života i rada. Međutim Bog želi da ljubavlju ispunjena i na druge usmerena produktivnost bude praktikovana svakodnevno. To obuhvata oblasti planiranja vremena, rasporeda i obavljanja stvari. Dakle, evo šta to konkretno znači:

  • Kada odgovaramo na imejl, naš cilj ne bi trebalo da bude samo da to obavimo, već da iskažemo ljubav i izgrađujemo kroz imejl koji šaljemo.
  • Kada smo na sastancima, ne bi trebalo samo da budemo iznervirani zbog lošeg vođenja, već bi ovo trebali da vidimo kao priliku da damo svoj doprinos.
  • Kada osmišljamo marketinške planove, pravimo veb stranice ili radimo bilo šta što posao zahteva, ne bi trebalo da gledamo na to kao na priliku da zaradimo platu ili napredak u karijeri (iako su te stvari važne), već i kao priliku da donesemo korist svetu.

Ovakva tačka gledišta menja sve, pridodaje našim svakodnevim zadacima ogroman značaj i važnost, pošto sve može da se radi kao služba Bogu i bližnjem.
Ovo nam takođe na zanimljiv način daje dobru strategiju. Ispostavlja se da ljubav ne trba samo da bude naš motiv da budemo produktivni; ona je takođe najbolji način da budemo produktivni.

Strategija darežljivosti
Ako je ljubav naš motiv, darežljivost je sredstvo kojim je širimo. Na poslu, ljubav se najviše pokazuje kroz darežljivost.
Darežljivost na poslu podrazumeva raditi više od minimuma – i raditi izvrsno. To podrazumeva da uzimamo inicijativu pri rešavanju problema i korišćenju prilika, umesto da čekamo dok nam se ne kaže. Podrazumeva vođenje za dobrobit tima i organizacije, ne samo sebe. Podrazumeva pregovaranje na način da obe strane budu zadovoljne, umesto pokušaja da svaku korist uzmemo sebi.

Kada se radi u duhu ljubavi, izvrsnost u poslu je oblik darežljivosti. Hrišćani ne bi trebalo da budu poznati kao ljudi koji su jedno na sastancima a drugo na poslu; trebalo bi da budemo poznati kao ljudi koji su izvrsni na poslu do te mere da i drugima pomažemo drugima da budu izvrsni.

Pored toga što je ispravna, darežljivost je i efikasna strategija. Darežljivi ljudi donose najviše koristi svojim organizacijama. Razlog tome je da ne rade samo minimum, već da idu jednu milju više (darežljivost), čine celo radno mesto boljim i nadahnjuju sve oko sebe da napreduju. Kao posledica toga, oni ostvaruju najbolje rezultate i obično bivaju unapređeni kada dođe vreme za to. Dakle, živimo evanđelje – budimo darežljivi – u svojoj struci, i nećemo samo raditi na način koji će Bogu biti ugodan, već ćemo raditi na način koji (obično) doprinosi većoj sveukupnoj efikasnosti.

„Jedan prosipa, i sve više ima; a drugi tvrduje suviše, i sve je siromašniji. Podašna ruka biva bogatija, i ko napaja, sam će biti napojen” (Priče Solomonove 11,24-25).

Kopirajt © The Gospel Coalition

Podelite članak: